Tuček Jan ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 11. 1904,  -
Datum a místo úmrtí18. 8. 1995, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Tuček Jan st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1944  Stříbrná Skalice, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 106
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 121, 122, 127, 181
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 41
5. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 220
6. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 64, 79
7. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 94
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 194
9. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 170, 180, 196
10. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
11. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 73, 122, 215, 262, 379, 386, 387, 428
12. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 3, 17, 28, 33, 35, 36, 40, 55, 62, 79, 82, 86, 93
13. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 14, 21
14. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Dýšina, Nejsvětější Trojice
15. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 353 - České Meziříčí, sv. Kateřina
16. Nápis ve varhanách. - Drahobudice, Nejsvětější Trojice
17. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - Týnec nad Sázavou, sv. Šimon a Juda
18. Svatohostýnské varhany - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
19. archiv Ing. Marka Čihaře
20. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Nedvedice%28BO%29.html - Nedvědice, sv. Kunhuta
21. prohlídka varhan, r. 2008 - Přelíc, sv. Petr a Pavel
22. ŘkFÚ Sázava-Černé Budy, Liber memorab. Stříbrná Skalice ab 1928. - Stříbrná Skalice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail