Tuček Jan ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 11. 1904,  -
Datum a místo úmrtí18. 8. 1995, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Tuček Jan st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Valašské Meziříčí, evangelický kostel  V  pk    I/10  E/E     pozn.  
 1927  Drahobudice, Nejsvětější Trojice  V  pk    I/7  E   30000 Kč    pozn.  
 1932  Drahobudice, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1936  Dýšina, Nejsvětější Trojice  V  pk  366  II/12  E/E     pozn.  
 1936  Valteřice, Povýšení sv. Kříže  V  pk  367  I/4  E/E     pozn.  
 1936  Nedašov, Nanebevzetí Panny Marie  V    369  II/13  nE/nE     pozn.  
 1937  Zdounky, Nejsvětější Trojice  V  p    II/14         pozn.  
 1938  Lovčice, sv. Petra a Pavla  V  pk    II/23  E/E     pozn.  
 1939  Praha - Žižkov, neznámý typ objektu  V  ep    II/41  E/E     pozn.  
 1939  Praha - Staré Město, klášter křížovníků - kostel sv. Františka Serafínského  oV               pozn.  
 1939  Ostrava, sv. Václava  přV  pk    II/21         pozn.  
 1940  Přelíc, sv. Petra a Pavla  V  pk  394  I/4  E/E     pozn.  •
 1940  Česká Skalice, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk  395  II/30  E      pozn.  
 1940  Horní Studénky, sv. Linharta  Vs  p  409  II/12  ?/?     pozn.  
 1941  Praha - Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba Většího  V  ek    III/77  E      pozn.  
 1941  Týnec nad Sázavou, sv. Šimona a Judy  V  pk  405  I/6  E/E     pozn.  •
 1942  Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    II/31  E      pozn.  
 1942  Želiv, Narození Panny Marie  Vs  pk  416  II/42  E      pozn.  
 1943  Záhornice, sv. Matouše  oV               pozn.  
 1943  Svatý Hostýn, poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie  V  pk    III/48  nE/nE     pozn.  
 cca 1943  Libčany, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk  430  II/14  E      pozn.  
 1943  Týniště nad Orlicí, sv. Mikuláše  V  pk  432  II/25  E/E     pozn.  
 1944  Stříbrná Skalice, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 1944  Nový Bydžov, děkanský kostel sv. Vavřince  Vs  pk  435  II/42  E      pozn.  
 1945  Číhošť, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk    I/5  E/E     pozn.  
 1946  Lidečko, sv. Kateřiny  V  pk    II/12  E      pozn.  
 1947  Drahobudice, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1948  Krucemburk, sv. Mikuláše  V  pk    II/19  E/E     pozn.  
 1948  Drahobudice, Nejsvětější Trojice  čV+lV               pozn.  
 1963  Lenešice, sv. Šimona a Judy  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 106
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 121, 122, 127, 181
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 41
5. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 220
6. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 64, 79
7. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 94
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 194
9. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 170, 180, 196
10. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
11. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 73, 122, 215, 262, 379, 386, 387, 428
12. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 3, 17, 28, 33, 35, 36, 40, 55, 82, 93
13. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 14, 21
14. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Dýšina, Nejsvětější Trojice
15. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 353 - České Meziříčí, sv. Kateřina
16. Nápis ve varhanách. - Drahobudice, Nejsvětější Trojice
17. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - Týnec nad Sázavou, sv. Šimon a Juda
18. Svatohostýnské varhany - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
19. archiv Ing. Marka Čihaře
20. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Nedvedice%28BO%29.html - Nedvědice, sv. Kunhuta
21. prohlídka varhan, r. 2008 - Přelíc, sv. Petr a Pavel
22. ŘkFÚ Sázava-Černé Budy, Liber memorab. Stříbrná Skalice ab 1928. - Stříbrná Skalice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail