Tuček Jan ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 11. 1904,  -
Datum a místo úmrtí18. 8. 1995, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Tuček Jan st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 106
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 127
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 41
5. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 220
6. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 64, 79
7. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 94
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 194
9. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 170, 180, 196
10. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
11. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 73, 122, 215, 262, 379, 386, 387, 428
12. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 3, 17, 28, 33, 35, 36, 40, 55, 93
13. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 14, 21
14. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Dýšina, Nejsvětější Trojice
15. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 353 - České Meziříčí, sv. Kateřina
16. Nápis ve varhanách. - Drahobudice, Nejsvětější Trojice
17. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - Týnec nad Sázavou, sv. Šimon a Juda
18. Svatohostýnské varhany - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
19. archiv Ing. Marka Čihaře
20. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Nedvedice%28BO%29.html - Nedvědice, sv. Kunhuta
21. prohlídka varhan, r. 2008 - Přelíc, sv. Petr a Pavel
22. ŘkFÚ Sázava-Černé Budy, Liber memorab. Stříbrná Skalice ab 1928. - Stříbrná Skalice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail