RATIBOřSKé HORY (BERGSTäDTEL)
kostel sv. Vojtěcha
Současný stav:
historie kostela není vložena
 

© Milan Sviták, 02/2010
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1902 Čeněk Skopek V - II/13     ano lit ?/? 
 
  
 
  I.manuál
 C - f3, 54 tónů

Principál  8´

Gamba  8´

Flöta  8´
Oktava  4´
Flöta  4´
Mixtura  2 3/4´
Bordon 

  II.manuál
 C - f3, 54 tónů

Princ. housl.  8´

Kryt  8´

Salicionál  8´
Kamzičí roh  4´

  Pedál
 C - d1, 27 tónů

Violon  16´

Subbas  16´


 
 Ped. spojka, Oktáv. spojka, Man. spojka
 Forte I. man., Forte II. man., Piano I. man., Piano II. man., Fortiss. I. man., Pleno
 
 Zdroj: Katastr varhan, karton 615.
 
 

 D  1902 Čeněk Skopek V - II/14     ano lit E/E 
 
  Dispozice podle štítků na hracím stole, r. 2010.
 
  I.manuál
 C - f3, 54 tónů

Bordun  16

Principal  8

Gamba  8
Flétna  8
Flétna  4
Oktava  4
Mixtura  2 2/3

  II.manuál
 C - f3, 54 tónů

Principal housl.  8´

Kryt  8

Aeolina  8
Voix celeste  8
Fugara  4

  Pedál
 C - d1, 27 tónů

Violon  16

Subbass  16


 
 Zdroj: Sdělení p. Milana Svitáka.
 
 

 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail