Poděkování
 
 
Děkuji všem, kteří přispěli radou a technickou pomocí při vzniku databáze v r.1998 a následné umístění na internet v r. 2005.

Dále děkuji všem, kteří poskytli informace, fotografie a kontakty. Jsou to především ( v abecedním pořádku ):
Petr Bernat, Antonín Brčák, Pavel Černý, Marek Čihař, Jan Fajfr, Jiří Fuks, Karol Frydrych, Vít Honys, Tomáš Horák, Pavel Koblížek, Petr Koukal, Jiří Krátký, Václav Marek, Boris Mettler, Miroslav Pošvář, Miroslav Pröller, Jiří Reindl, Milan Sviták, Jana Syslová, Petr Štěpka, Jaromír Tlustý, Libor Vítek, Karel Vojáček, Jan Záhora st., Barbora Zdráhalová a dalším více než 150 lidem, kteří přispěli do databáze.
 
Poděkování patří i kněžím, administrátorům, vikariátním technikům, kostelníkům, varhaníkům stejně tak i pracovníkům archivů a farních úřadů za pomoc a ochotu, s jakou mi vycházeli a vycházejí vstříc při studiu jednotlivých nástrojů a pramenů.
 
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail