Bibliografie literatury použité v databázi
 
 
 autornázev
1 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
2 Fridrich, Z.100 let výroby varhan v Krnově (1873-1973). Opus musicum 5, 1973, s. 204 - 206.
3 11. organologické setkání, Hradec Králové, 1983. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
4 12. organologické setkání, Praha a střední Čechy, 1984. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 11.
5 15. organologické setkání, 1987. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
6 16. organologické setkání, 1988. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 6.
7 17. organologické setkání, 1989. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 7.
8 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
9 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
10 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
11 Haselböck, H.Barocker Orgelschatz in Niederösterreich. Wien 1972
12 Tomší, L.Barokní varhanáři ze Sokolova, Plané a Žlutic. Hudební nástroje 5, 1982; 6, 1982, s. 178 - 179, 218 - 219.
13 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003
14 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004
15 Fridrich, Z.Barokní varhany Františka Siebra ve Střílkách. Věstník muzea v Kroměříži 21, 1967, s. 137 - 147.
16 Bejček, M.Brněnské varhany. Brno 1944
17 Ušák, J.Brněnské varhany Jana Výmoly z roku 1763. Musikologie 1, 1938, s. 92 - 97.
18 Fridrich, Z.Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s. 27 - 76.
19 Koukal, P.Carl Ditters von Dittersdorf als Orgelrevisor. Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Hrsg. von K. W. Niemöller, K. - P. Koch u. H. J. Winterhoff. Sinzig 2001.IME.Band 5, s. 177 - 180.
20 Straka, V.České varhanářské smlouvy z konce 17.století. Musikologie 2, 1949, s. 165 - 170.
21 Sehnal, J.Das Klangideal der Orgel und die Musikpraxis in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert. Die Orgel als sakrales Instrument 3. Hrsg. von F. W. Riedel. Mainz 1995, s. 171 - 181.
22 Sehnal, J.Das Orgelspiel in Mähren im 17. Jahrhundert.. In: Die Süddeutch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von W. Salmen. Innsbruck 1980, s. 129 - 132.
23 Belis, J. - Šlajch, V. Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 129 - 135.
24 Sehnal, J.Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s. 99 - 122.
25 Horák, T.Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 121 - 165.
26 Sehnal, J.Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s. 95 - 124.
27 Němec, V.Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském.  
28 Sehnal, J.Dějiny varhan v kostele P.Marie Sněžné v Olomouci. Časopis Moravského muzea 51,1966, s. 269 - 290.
29 Quoika, R.Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2.
30 Biba, O.Der Orgelbau in Niederösterreich. Wien 1973
31 Burgemeister, L.Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973
32 Heiling, H.Der Orgelbauer Alois Hörbiger. Singende Kirche 26, 1978, s. 164 - 166.
33 Heiling, H.Der Orgelbauer Carl Hesse. Singende Kirche 14, 1967, s. 62 - 64.
34 Fridrich, Z.Der Orgelbauer Jan Výmola. Ars Organi 5, 1971, s. 87 - 139.
35 Sehnal, J.Der Orgelbauer Johann David Sieber. In: Festschrift Alfred Reichling. V tisku.
36 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Loyp (1801-1877). Singende Kirche 37, 1990, s. 126 - 131.
37 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Silberbauer. Singende Kirche 37, 1990, s. 68 - 71.
38 Walter, R.Der Orgelbauer Michael Engler d.J.,Breslau. Ars Organi 26, 1998, s. 217 - 242.
39 Schütz, K.Der Wiener Orgelbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wien 1969. Dissertationen der Universität Wien 35..  
40 Quoika, R.Die altösterreichische Orgel der späten Gotik,der Renaissance und des Barock. Kassel 1953.
41 Toriser, A.Die Barockorgel von Stronsdorf. In: Festschrift zur Weihe der restaurierten Grenzlandorgel in Stronsdorf. Stronsdorf 1997, s. 11 - 31.
42 Dosoudil, J.Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559-1845. Z. des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929 - 39, 1937
43 Šlajch, V.Die Elbogener Orgelbauschule. Regensburg 1992. Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Musikinstituts. Algemeine Reihe Bd. 1.
44 Sehnal, J.Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s. 29 - 65.
45 Spacek, J.Die grosse Orgel bei Sankt Mauritz in Olmütz. Olmütz 1924.
46 Haage, V.Die Kolb-Leiern und Orgeln aus Beckengrund. Nordmährischer Grenzbote 14.8.1943.
47 Kinter, M.Die neue große Orgel in der Stiftskirche des Benediktinerklosters zu Raigern in Mähren. Gregorianische Rundschau 1910, s. 105 - 109.
48 Schütz, K.Die Orgel der Michaeliskirche in Wien. Organa Austriaca 1, 1976, s. 135 - 159.
49 Quoika, R.Die Orgel in St. Mauritius Kirche in Olmütz. Mainz 1945.
50 Elvert, C.d. Die Orgelbau- und Organistenkunst in Mähren und Österreich-Schlesien. Notizen-Blatt 1891,No.10
51 Zdeněk, F.Die Orgelbauerfamilie Čápek.  , s. 169 - 189.
52 Toriser, A.Die Orgelbauerfamilie Richter aus Linz. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1997, s. 109 - 181.
53 Sehnal, J.Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s. 37 - 75.
54 Heiling, H.Die Orgeln der Stadt Wien. Ars Organi 6, 1972, s. 5 - 47.
55 Biba, O.Die Pflieger-Orgel in Maria Dreieichen. Studien zur Musikwissenschaft 28, 1977, s. 171 - 214.
56 Heiling, H.Die Wiener Orgelbauer Ferdinand Josef und Johann Ulrich Römer. Singende Kirche 38, 1991, s. 200 - 207.
57 Fuks, J.Dobrušské varhany. Studie u autora
58 Biba, O.Donauländischer Orgelbau innerhalb der österreichischen Orgellandschaft. Ars Organi 8, 1974, s. 9 - 32.
59 Sehnal, J.Ein Brief Anton Bruckners an den mährischen Orgelbauer Franz Ritter von Pistrich. Bruckner-Jahrbuch 1980, s. 129 - 130.
60 Belis, J.Evidence varhan v Čechách v letech 1914-1918. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 39-54.
61 Sehnal, J.Galerie moravských varhan: Podhradní Lhota. Vlastivědný věstník moravský 26, 1974, s. 87.
62 Sehnal, J.Galerie moravských varhan:Vranov n. Dyjí. Vlastivědný věstník moravský 25, 1973, s. 297 - 298.
63 Elvert, C.d. Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873
64 Krause, W.Grundriss eines Lexikons bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien. Oppeln 1935, Band 1, s. 227 - 247.
65 Tomší, L.Harmoniové jazýčky ve varhanách. Hudební nástroje 5, 1986, s. 175.
66 Schindler, A.Hildebrandtovo varhanní čerpadlo vzduchu. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.158, s. 28 - 29.
67 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historické organy na Slovensku. Bratislava 1982, 1989
68 Tomší, L.Historické varhany a varhanáři Liberecka. Hudební nástroje 13, 1976, s. 116 - 118.
69 Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček,J. - Uhlíř,V. Historické varhany v Čechách. Praha 2000
70 Fridrich, Z.Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s. 7 - 12.
71 Koukal, P.Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237 - 240.
72 Frydrych, K.Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele.. Uhřice: Obec Uhřice
73 Hromádka, Z.Historie varhan ve Skalici u Frýdku. Těšínsko 1, 1988, s. 25 - 27.
74 Sehnal, J.Historie varhan ve Valašských Kloboukách. Vlastivědný věstník moravský 23, 1971, s. 379 - 390.
75 Vorel, J.Historie varhanářů Guthů z Čisté. Edice "Radimova Lípa" Okresního muzea Plzeň - sever, sv. 8 , s. 0 - 35.
76 Sehnal, J.Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s. 41 - 76.
77 Wurm, K. - Gergelyi, O. Historische Orgeln und Gehäuse in der Mittelslowakei. Ars Organi 9, 1975, s. 113 - 165.
78 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historische Orgeln und Gehäuse in der Westslowakei. Ars Organi 14, 1980, s. 11 - 172.
79 Heiling, H.Historischer Orgelschatz in der Diözese St. Pölten. Singende Kirche 21, 1973, s. 7 ad..
80 Fořt, J.Hlavní katalog Všeobecné zemské výstavy 1891 v Praze. Praha 1891
81 Indra, B.Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s. 24 - 44.
82 Sehnal, J.Hudba na Vsetínsku v minulosti. In: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Red. V. Nekuda. Valašské Meziříčí 2002, s. 577 - 584.
83 Sehnal, J.Hudba u františkánů české provincie v 17. a 18. století. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 78, 1993, s. 217 - 238.
84 Sehnal, J.Hudba u piaristů v Příboře. Piaristé v Příboře. Red. K. Chobot. Nový Jičín 1995, s. 184 - 187.
85 Hurt, R.Hudba u starobrněnských cisterciaček. Opus musicum 6, 1974, s. 248 - 251.
86 Sehnal, J.Hudba v klášteře a městě Žďáru nad Sázavou od 13. do počátku 19. století. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou 3. Red. M. Zemek. Žďár nad Sázavou 1974,, s. zvl. s. 219-224.
87 Sehnal, J.Hudba v minulosti. Moravskotřebovsko Svitavsko Red. V. Nekuda. Brno 2002, s. 419 - 445.
88 Bombera, J. - Bomberová, E. Hudba v piaristické koleji v Lipníku n.B. v letech 1678-1780. Hudební věda 10,1973, s. 118-119.
89 Frydrych, K.Hudební kultura v Šaraticích. Šaratice (1209-2011) 800 let + 2 roky navíc. Šaratice 2011, s. 63-68,87-88.
90 Maňas, V.Hudební nástroje farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Seminární práce. Brno 2001, s. 9.
91 Josef, H.Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta.
92 Petr, B.C. Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340
93 Tomší, L.Jáchymovští varhanáři, jejich žáci a pokračovatelé. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 9 - 14.
94 Sovič, L.Jak to bylo s hudbou v piaristické koleji ve Strážnici. In: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Historie a současnost. Strážnice 2000, s. 28-44.
95 Jan, T.Jan Tuček c.k.výs. první česká továrna na stavbu varhan a harmonií Kutná Hora Čechy.  
96 Schindler, A.Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s. 35.
97 Lang, A.Ještě k historickým varhanám v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1971, č. 150, s. 16-17.
98 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 60, 2000
99 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 6, 2000, roč.60, s. 176-180.
100 Sehnal, J.K dějinám varhan a hudby v Mikulově. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university H30, 1995, s. 20-33.
101 Fridrich, Z.K dějinám varhan na Kopečku a na Hradisku u Olomouce. Hudební věda 5,1968, s. 128-138.
102 Koukal, P.K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 15 - 26.
103 Kvapil, J. - Pěnica, J. K historii šumperských varhan. Severní Morava 28,1974, s. 49-52.
104 Sehnal, J.K historii varhan z mariánského kostelíka v Kolštejně. Severní Morava 10, 1964, s. 36-41.
105 Tomší, L.K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 141 - 142, 175 - 176, 209 - 212.
106 Fridrich, Z.K problému historických varhan na Moravě. Sborník památkové péče v severomoravském kraji.Ostrava 1971, s. 36-64.
107 Sehnal, J.K varhanářské tvorbě Josepha Staudingera. ( Tamtéž i německy. ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. 383-393. Deutsche Musik im Osten Bd. 5.
108 Honys, V.K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. s.14-24.
109 Tomší, L.Kadaňské varhany z roku 1827. Hudební nástroje 15,1978, s. 19-22.
110 Urban, O.Kapitoly z dějin hudby v Třebíči. Příloha Kulturního zpravodaje Třebíče. Zvl. 1974,, s. s.13-17, 51-57, 71-72.
111 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Hrad Pernštejn. Opus Musicum 2, 1970,, s. s.246-247.
112 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Kopřivná. Opus Musicum 1, 1969,, s. s. 20.
113 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s. s. 262-263.
114 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Dub na Moravě. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
115 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Úsov. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
116 Tomší, L.Karlovarští varhanáři. Hudební nástroje 1991,, s. p.45-46.
117 Wolný, G.Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861
118 Culka, Z.Krnovské varhanářství - dílo generací. Varhany Krnov 1873-1973.Krnov 1973,, s. s.35-52.
119 Culka, Z.Krnovský závod Varhany jubiluje. Hudební nástroje 10,1973,s.39-40,68-71,107-110,138-142,170-174;11,1974,, s. s.16.
120 Marek, V.Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora.
121 Josef, Š.Křemešnické varhany.  , s. 1 - 2.
122 Heiling, H.Kurzinventar der Orgeln in Niederösterreich 16.-19. Jahrhundert. Wien 1973
123 Kreisinger, J.Liteň a přifařené k ní obce. Beroun 1896
124 Tomší, L.Loketská varhanářská škola. Hudební věda 26, 1989, s. 112 - 133.
125 Reichling, A.Mährische Orgelbauer in Südtirol. Organa Austriaca 2, 1978,, s. s. 65-75.
126 Fridrich, Z.Malé barokní varhany na Hradisku u Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1966,č.128,, s. s.18-23.
127 Zrůbek, R.Materiály k hudební minulosti Olešnice v Orlických horách. Hudební nástroje 12,1975, s. 78-79.
128 Nešpor, V.Matriky měšťanů olomouckých od r. 1668 do r. 1915. Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci 50, 1937-54, 1941
129 Spáčil, V.Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915.. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci. Olomouc 1973-1978.
130 Schindler, A.Michael Engler a slezské varhanářství. ( Tamtéž i německy ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. s. 353-357. Deutche Musik in Osten Band 5.
131 Plánský, B.Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 92 - 94, 126 - 129.
132 Melichar, F.Monografie města Unhoště. Praha.  
133 Belis, J.Nejstarší české varhany z kostela Nejsv.Trojice ve Smečně. Památky a příroda 13, 1988
134 Jiří, K. - Štěpán, S. Nejvýznamnější varhany České republiky.  
135 Sehnal, J.Několik slov o regálu na Moravě. Opus Musicum 30, 1998,, s. s. 19-26.
136 Sehnal, J.Nově objevené varhany Jana Výmoly. Opus Musicum 29, 1997,, s. s. 246-250.
137 Janáček, L.Nové varhany v Králové-klášteře na Starém Brně. Hlas 1876, č.72; totéž Cecilie 1876,, s. s.89-90.
138 Koukal, P.Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983
139 Zrůbek, R.O králických varhanářích. Hudební nástroje 5, 1984, s. 181 - 182.
140 Skácel, A.O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. s.151-160.
141 Koukal, P.O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009.
142 Fridrich, Z.On the history of organs at Kopecek and Hradisko,Czechoslovakia. The Organ Yearbook 1973, s. 31-39.
143 Koukal, P.Oprava a restaurování historických varhan v Nové Říši. Památky a příroda ?,1986, s. 589-592.
144 Koukal, P.Oprava a restaurování varhan v kostele sv. Jakuba v Telči.  , s. 117 - 126.
145 Koukal, P.Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976
146 Metz, F.Orgelbau im Banat. Ars Organi, 45. Jhg.,Heft 3, September 1997, s. 150 - 172.
147 Brosig, K.Orgelbauer Franz Kolb und Söhne, Beckengrund. Heimat und Welt,Sein und Leben.Pfingsten 1960, s. 344.
148 Sehnal, J.Orgelbauliche Beziehungen zwischen Österreich und Mähren in Vergangenheit.. Organa Austriaca 4, 1988,, s. s. 41-76.
149 Reichling, A. - Golaritz, I. Orgellandschaft Südtirol. Bozen 1982, s. 14, 18, 80-81.
150 Biba, O.Orgeln für die Wiener Hofburgkapelle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Organa Austriaca 1,1976,, s. s.10-47.
151 Lade, G.Orgeln in Wien. Wien 1990.
152 Fridrich, Z.Orgeln und Drehorgeln aus Pekařov.Das Wirken der Familien Kolb. Ars Organi 26,1998,, s. s.319-344.
153 Eberstaller, O.Orgeln und Orgelbau in Österreich. Graz 1955
154 Sehnal, J.Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917.. In: Rodná země. Red. V. Frolec. Brno 1988,, s. s. 426-442.
155 Karel, N.Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877.
156 Čihák, L.Paměti král. Horního města Jílového a jeho zlatých dolů. Praha, 1898..  
157 Vávra, J.Paměti královského města Berouna. Beroun, 1898..  
158 Gergelyi, O. - Wurm, K. Pamiatkové organy na území stredného Slovenska. Spravodaj Slov. ústavu Pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava-stredisko Banská Bystrica 1973, č.14, s. 17-55.
159 Tomší, L.Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 229-235.
160 Koukal, P.Podoby varhanářství ve Slezsku. Časopis Slezského muzea B,43,1994,, s. s.163-166.Thiel 1720,Scheffler 1771.
161 Gołos, J.Polskie Organy i Muzyka Organowa. Warszava 1972.
162 Schindler, A.Positiv olomouckého varhanáře A. G. Schacka z r. 1716. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 112,, s. s. 8-9.
163 Antonín, P.Posvátná místa království českého, řada první, díl I.  
164 Podlaha, A.Posvátná místa království českého, řada první, díl II.  
165 Hromádka, Z.Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.27-38.
166 Hromádka, Z.Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s. s.19-20, 55-57, 93-95, 128-129.
167 Sehnal, J.Práce brněnského varhanáře Antonína Richtra na Velehradě v letech 1745-1747. Vlastivědný věstník moravský 10, 1968,, s. s. 249-259.
168 Tomší, L.Pracovní nářadí varhanářů 18. století. Hudební nástroje 1,1982, s. 9.
169 Culka, Z.Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století.  
170 Němec, V.Pražské varhany. Praha 1944
171 Fridrich, Z.Proměny varhan. Acta Univ.palack.olom.-fakultas paed.- Hudební věda a výchova ,19??, s. 59 - 67.
172 Straka, V.Příspěvek k dějinám varhaních portativů a positivů. Hudební věstník 32,1940,, s. s.177-178,203-204.
173 Szigeti, K.Regi Magyar Orgonák - Györ.. Budapest 1977.
174 Sehnal, J.Rod varhanářů Staudingrů z Andělské Hory. Severní Morava 36,1978, s. s.39-49.
175 Jiří, F.Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora.
176 Tomíček, J.Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. s. 39 - 56.
177 Fuks, J.Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 85 - 138.
178 Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Teutschland .... Breslau 1757.
179 Tomíček, J.Semilské varhany mají 100 let..  
180 Sehnal, J.Schicksale der im Jahr 1918 in der Erzdiözese Olmütz unter Denkmalschutz gestellten Orgeln.. V tisku.
181 Sieber Orgel in der Michaeliskirche, Wien 1. S příspěvky W. Brauneise, K. Schütze, J. Ahrenda, M. Radulesca. Wien 1986
182 Sedlář, J. - Sedlářová, J. Slavonice. Praha 1973,, s. s. 46.
183 Laněk, B. - Tetour, B. Smlouva varhanáře Václava Pantočka na stavbu varhan v Třeboni v okresním archívu v Prachaticích.  , s. 210-211.
184 Sehnal, J.Spezifika der historischen Orgeln in Böhmen und Mähren und ihre Folgerungen für die Musikpraxis.. In: Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000. Red. J. Vičar. V tisku.
185 Tomíček, J.Spiegelovy varhany v Kristiánově. Hudební nástroje,roč.XXIII,1986
186 Sehnal, J.Stavba varhan v Krnově 1815-1824. AUPO,Fac.Philos.,Historie3,2002
187 Sehnal, J.Stavba varhan ve Svitavách 1794-1797. Časopis Moravského muzea 72,1987,, s. s.215-234.
188 Tomší, L.Tepelští varhanáři. Hudební nástroje 1,1996,, s. s.25-26.
189 Koukal, P.Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008
190 Zrůbek, R.Tři generace Spanelů - východočeských stavitelů varhan. Hudební nástroje 5,1982,, s. s.182-184.
191 Ryneš, V.Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době. Umění 6, 1958,, s. s.402-410.
192 Tomší, L.Umělecké řemeso rodiny Gartnerů. Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1981,
193 Sehnal, J.Varhanář Jan David Sieber. Vlastivědný věstník moravský 45, 1993,, s. s. 255-266.
194 Zrůbek, R.Varhanáři Hanischové. Zpravodaj genealogické a heraldické společnosti, 7.řada 1979.č. 3 - 4, s. 44.
195 Tomší, L.Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 225 - 228.
196 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 1.část A-L. Časopis Moravského muzea 64, 1979, s. s.107-157.
197 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 2.část M-Z. Časopis Moravského muzea 64,1980
198 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880,Dodatky. Časopis Moravského muzea 71, 1986,, s. s.221-236.
199 Tomší, L.Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. s.32-33.
200 Fridrich, Z.Varhanářská rodina Čápků. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1,1967, s. 26-38.
201 Koukal, P.Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s. 143-172.
202 Koukal, P.Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 57 - 71.
203 Tomší, L.Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 1 - 36.
204 Tomší, L.Varhanářství v západních Čechách v době renesanční. Minulostí Západočeského kraje 15,1979, s. 249 - 259.
205 Sehnal, J.Varhaníci a varhanní hra na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda 19, 1982,, s. s. 21-48.
206 Fridrich, Z.Varhany a flašinety z Pekařova. Acta UniversitatisPalackianae.Fac.paedagogica, 1984
207 Tomíček, J.Varhany a jejich osudy..  
208 Horák, T.Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995
209 Horák, T.Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008
210 Horák, T.Varhany a varhanáři Kladenska. Rkp. u autora..  
211 Horák, T.Varhany a varhanáři Klatovska. Rkp. u autora..  
212 Horák, T.Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka.  
213 Horák, T.Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003
214 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska.  
215 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka. Rkp. u autora..  
216 Horák, T.Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora..  
217 Horák, T.Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996
218 Laněk, B.Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora.
219 Horák, T.Varhany a varhanáři rakovnicka. Studie u autora..  
220 Tomší, L.Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 1 - 64.
221 Horák, T.Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 1 - 81.
222 Honys, V.Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012
223 Maňas, V.Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Brno 2002. Rkp.
224 Sehnal, J.Varhany cisterciáckého kostela ve Žďáře nad Sázavou. In: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře, a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou 2002,, s. s. 106-113.
225 Krátký, J.Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 148.
226 Reindl, J.Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora
227 Záloha, J.Varhany F.P.Nolliho v Husinci. Výběr z prací členů historického klubu při jihočeském muzeu v Č.Budějovicích 16,1979, s. s.178-179.
228 Čada, J. - Doubek, D. Varhany klášterního kostela ve Žďáře nad Sázavou. Památky a příroda 1991, s. 136 - 138.
229 Krátký, J.Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě.  
230 Josef, Š.Varhany kostela v Rynárci.  
231 Uhlíř, V.Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007
232 Tomší, L. - Tomíček, J. Varhany Liberecka. Chrastava 1995
233 Sehnal, J.Varhany literátského kůru v Polné. Vlastivědný sborník Vysočiny 7,1990,, s. s.205-209.
234 Schindler, A.Varhany Michaela Englera u sv. Mořice v Olomouci. Olomouc 1966. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 13
235 Ševčík, B.Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 8-32.
236 Ševčík, B.Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno.
237 Ševčík, B.Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera.  
238 Svoboda, Š.Varhany příbramska. Studie u autora
239 Fuks, J.Varhany rychnovska. Studie u autora
240 Sehnal, J.Varhany u sv. Mořice v Kroměříži v 17. století. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č.101, 1962,, s. s. 8-15.
241 Fridrich, Z.Varhany v Doubravníku. Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,hudební výchova 1969,, s. s.117-133.
242 Fridrich, Z.Varhany v Dubu na Moravě. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1965,č.122,, s. s.6-17.
243 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 49 - 62.
244 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří II,Železnobrodsko a Turnovsko. Z českého ráje a podkrkonoší 6,1993, s. s.19-34.
245 Tomíček, J.Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.77-88.
246 Myška, R.Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 51 - 107.
247 Myška, R.Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005
248 Culka, Z.Varhany v pražské Loretě. Opus musicum 2,1970, s.75-80
249 Závodný, J.Varhany v Žilině. Hudební nástroje 5,1989
250 Srovnal, J.Varhany ve farním kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané.. Náměšť na Hané a okolí, č.3, 1993,, s. s. 18-27.
251 Gergelyi, O.Výmolov organ v Jure pri Bratislave. Hudební Věda 13, 1976,, s. s.174-178.
252 Fridrich, Z.Výmolovy varhany v Mikulově. Jižní Morava 1967,, s. s.57-66.
253 Tomší, L.Výsledky organologického bádání v okr.Domažlice. Okresní archiv Domžlice. Výroční zpáva 10,1987,
254 Fridrich, Z.Vyškovské varhany. Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově 1967,č. 68,, s. s.1-11.
255 Belis, J.Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha 1988
256 Sehnal, J.Vývoj figurální hudby na chrámovém kůru ve Velkých Losinách. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 2, 53/4, 1968-9,, s. zvl. s. 33-39.
257 Sehnal, J.Vývoj pamiatkovej starostlivosti o organy v Českej republike. ( Tamtéž i německy. ) In: Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi. Zost. S. Šurin a J. Trummer. Bratislava 2001,, s. s. 63-69.
258 Sehnal, J.Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s. s.3-35.
259 Karol, F.Výzkumná zpráva o stavu varhan v regionu Ždánsko. Bakalářská práce. Brno.
260 Sehnal, J.Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s. s.100-101.
261 Tomší, L.Vztah varhanářů k cechům truhlářů. Hudební nástroje 17,19??,, s. s.153.
262 Tomší, L.Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 232-236.
263 Tomší, L.Z činnosti varhanáře J.J.Mundta. Hudební nástroje 4,1982,, s. s.137-138.
264 Tomší, L.Z činnosti varhanáře P.Dotte. Hudební nástroje 5,1985, s. 185 - 187.
265 Tomší, L.Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978
266 Tomší, L.Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. s.83-85.
267 Schindler, A.Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s. s. 47-60.
268 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Valticích. In: Město Valtice. Red. E. Kordiovský. Břeclav 2001,, s. zvl. s. 339-348.
269 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Veselí nad Moravou. Veselsko. Red. V. Nekuda. Brno 1999,, s. zvl.s.273-281.
270 Sehnal, J.Z minulosti mohelnických varhan. Severní Morava 30,1975,, s. s.62-66.
271 Sehnal, J.Z minulosti varhan a hudby ve Vranově. In: Poutní místo Vranov. Vranov u Brna. Red. M. Ludvíková. 1996,, s. s. 38-41.
272 Závodný, J.Zahájili jsme krnovské hudební slavnosti. Hudební nástroje 2,1989
273 Honys, V.Zachráníme konojedské varhany?. Zprávy památkové péče 1, 1995, roč.55, s. 29 - 31.
274 Štědroň, B.Základy fundační kapely v Brně před Křížkovským.. Slezský sborník 49, 1951, s. 155 - 183.
275 Svoboda, Š. - Vorlíček, M. Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020
276 Horák, T.Zapomenutí varhanáři z Chabařovic. Hudební věda 32, č.2, 1995, s. 143 - 152.
277 Sehnal, J.Zapomenutý kroměřížský varhanář Jakub Kasparides. Hudební věda 10,1973, s. 135 - 144.
278 Kotrla, A.Zapomenutý vsetínský varhanář Josef Schramm a jeho učitel Martin Šaško.. Valašsko 4, 2000, s. 13.
279 Vachulka, J.Zásady památkové péče o historické varhany. Zprávy památkové péče 15,1955
280 Bombera, J.Záznamy o hudební činnosti ve Staré Vodě v 18.století. Hudební věda 12, 1975, s. 271 - 272.
281 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988
282 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Organologický sborník, Red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 55 - 76.
283 Tomší, L.Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 110 - 119.
284 Koukal, P.Zprávy ze 17. století o varhanách v kostele P.Marie v Opavě. (Tamtéž i německy). In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens.Hrsg. von J.Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994, s. 395-398. Deutsche Musik im Osten Band 5.
285 Biba, O.Zugewanderte Meister in der österreichischen Orgellandschaft. Das Musikinstrument 21,1972, s. 171 - 176.
286 Fridrich, Z.Zum Instrument und zum Orgelregister Fugara. Ars organi 1966, Heft 29, s. 1010 - 1015.
287 Fridrich, Z.Zum Orgelkunst in Mähren. Ars organi 1965, Heft 25, s. 789 - 793.
288 Sehnal, J.Zur Geschichte der Orgel im Kloster Velehrad im 18. Jahrhundert. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 50, 1966, s. 123 - 129.
289 Sehnal, J.Zwei Meisterwercke österreichischer Orgelbau in Feldsberg ( Valtice,CSFR). Österreichisches Orgelforum 1992/1, s. 303 - 310.
290 Sehnal, J.Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 163 - 216.
291 Janáček, V.Životopis Jiřího Janáčka (1778-1848). K vydání připravil, poznámkami a doslovem doplnil J.Sehnal. Brno 1985, s. 33 - 35.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail