Základní informace o stránkách
 
 
 Základ stránek vznikl v r. 1998 jako jednoduchá soukromá databáze varhan. Postupně byly dopsány další moduly, v r. 2005 pak byly stránky umístěny na internet.

  V databázi jsou shromažďovány informace z literatury, archivů, informace zjištěné při prohlídkách nástrojů a dále fotografie jednotlivých nástrojů. Velký důraz je kladen na validitu údajů, u každého záznamu je vždy uveden zdroj, ze kterého bylo čerpáno. V případě, že tímto zdrojem je údaj z literatury, která je již v databázi zpracována, je možné příslušnou stranu zobrazit. ( Z důvodu ochrany autorských práv je tato funkcionalita neveřejná ). Právě z důvodu korektnosti údajů nemohou přímo do databáze zadávat údaje všichni uživatelé, i když by se databáze jistě rozrůstala mnohem rychleji, zcela jistě ale na úkor kvality. Jednotliví uživatelé ale mohou posílat své informace a fotografie buď mailem nebo přes formulář, po ověření budou poté vloženy do databáze.

  Jednotlivé databáze ( varhany, varhanáři, dispozice varhan, fotografie, literatura) jsou navzájem propojené ( proklikávací hypertextové odkazy ), každý odkaz je vždy popsán v bublinovém titulku. Stejným způsobem jsou popsány i zkratky, v případě nejasností se prosím podívejte do seznamu zkratek. Informace o současném stavu varhan jsou orientační ( často vycházejí z literárních údajů ), připravuje se propojení s dokumentační databází, ve které budou ( jsou ) uloženy informace o současném stavu nástrojů

  Stránky jsou stále ve vývoji, mnoho funkcionalit je sice již naprogramovaných, ale nejsou odladěny, proto zatím nejsou k dispozici. Jedná se zejména o: fulltextové vyhledávání, filtry ( vyhledávání podle roku, počtu manuálů, rejstříků, typu traktury či kostrukce vzdušnice, jména, skupiny, materiálu, konstrukce či stopové délky rejstříků ), změna registračních údajů, klikací ( ne slepá ) mapa ( amapy.cz ), atd.

  Stránky jsou v základních funkcích testovány na prohlížečích IE a Mozzila Firefox, přesto není v mých silách je detailně odladit, včetně alternativních prohlížečů ( Opera, ...). Přes veškerou snahu se mi nepodařilo některé skripty rozchodit ( zvláště zobrazování - a načítání obsahu - titulku psaného v objektovém javaskriptu, a to v Mozille - v IE to funguje ) . Pokud by snad někdo věděl jak na to a byl ochoten poradit, velmi to uvítám.

Děkuji za návštěvu a Vaše podněty.

Štěpán Svoboda
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail