CIESZYN
kostel evangelického augsburského vyznání Boží milosti
Současný stav:
Ježíšův kostel v Těšíně neboli Kostel milosti v Těšíně je největším luterským kostelem ve středovýchodní Evropě; sehrál významnou roli i v dějinách českého protestantismu. Stavba luterského kostela v Těšíně byla povolena císařem Josefem I. roku 1709 tzv. exekučním recesem k altranstädtské smlouvě. Pozemek pod kostel zakoupili téhož roku těšínští evangeličtí stavové za Horní branou města Těšína, vně městských zdí.
 
  
 
 
 V databázi není zatím žádný záznam o nástrojích v této lokalitě.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail