Kniha hostů - odpověď na tento příspěvek
František Schusser napsal(a):
VARHANY VE FRYMBURKU V nedalekém rakouském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Schläglu, který byl po mnoho století „domovským a patronátním“ kostelem frymburské farnosti, se dochovaly monumentální dvoumanuálové varhany z let 1634 a 1635, které jsou připisovány varhanářské dílně v Pasově Andrease Putze. Podle blíže nepodložené zmínky postavil Andreas Putz někdy kolem roku 1640 „nějaké varhany pro kostel ve Frymburku.“ Tuto informaci podal v roce 1966 R. Quika a později ji převzal i B. Petr. Reálnější termín byl rok 1649, kdy došlo k rozsáhlé přestavbě kostela ve Frymburku po vpádu a plenění Švédů za třicetileté války. Ve frymburském kostele sv. Bartoloměje však dnes stojí v historické skříni Bedřicha Semráda z roku 1750 dvoumanuálový romantický nástroj v dispoziční podobě z roku 1922. Tuto přestavbu provedla nešťastně firma Mauracher z Kraslic, kdy provedli kombinaci staršího Lachmayerova kuželomechanického systému s pneumatickým. Na přestavbu varhan vypsal varhaník Isidor Stöcgbauer nejen sbírku, ale byl zaveden i poplatek za stálé místo v kostele. Dodnes jsou v lavicích tabulky se jmény. Ve farní pamětnici je poznámka: „Někteří farníci nejprve notně nadávali, ale nakonec poplatek zaplatili.“ Varhany z roku 1922 mají 16 rejstříků, dva manuály s 54 klapkami, jeden pedál s 27 klapkami, tři spojky a jeden pedál na spojovacím rejstříku. Vít Honys, který prokázal, že varhany v Přední Výtoni jsou nejstarší takovouto památkou jižních Čech, si všímá i souvislostí při přestavbě varhan ve Frymburku v roce 1750. Rekonstrukce varhan v Přední Výtoni, která byla provedena v letech 1750 a 1751, nápadně koresponduje s pořízením nového nástroje ve Frymburku. Je velmi pravděpodobné, že starý nástroj Putze z poloviny 17. století mohl být prodán z Frymburka právě do nejbližšího kostela v Přední Výtoni a zde mohl být upraven na menší jednomanuálový nástroj. Pro Putzovo autorství svědčí i některé prvky varhanního prospektu, které jsou shodné s prospektem ve Schläglu. Dochované archivní prameny v třeboňském archivu nás informují o rozsáhlejší opravě původního frymburského nástroje, kterou provedl Christoph Lachenwitz roku 1736. Bohužel údaj o prodeji či předání nástroje z Frymburku do kostela v Přední Výtoni chybí. Bohužel ani v německé kronice Frymburka není o „starém nástroji“ zmínka. Jak ukázala zkouška, kterou provedl při nedávném čištění a konzervaci nástroje V. Marek z Vyššího Brodu, původní prospektové píšťaly dodatečně vsazené do vnitřního píšťaliště, jsou stejné, jako píšťaly Putzových varhan ve Schläglu.

Vaše odpověď:
Jméno: (povinné)
E-mail: (nepovinné, nebude zobrazeno)
Zpráva:
Přepište, prosím,
tento kód: 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail