Kniha hostů - odpověď na tento příspěvek
František Schusser napsal(a):
VARHANY VE VYŠŠÍM BRODĚ Před Vánoci mne napadají myšlenky, kdo, kdy a kde postavil ve Vyšším Brodě varhany. Snažil jsem se proto shromáždit veškeré dostupné materiály, které jsem v závěru konzultoval s panem Václavem Markem a vyšebrodským cisterciáckým mnichem páterem Brunem. Oběma za pomoc upřímně děkuji, ale ani po roce hledání nemohu říci, že se mi podařilo odpovědět na všechny otazníky. Považuji tento článek za úvod do hlubšího bádání, které potrvá určitě několik let. V období středověkého Řecka a Říma používali hudebníci nástroj, který v mnohém připomínal varhany, kde však důležitou roli hrála voda. Se zánikem velkých říší zanikly i vodní varhany. Ve středověku byly „znovuobjeveny,“ ale již ty „na vzduch.“ Na samém začátku chci připomenout vynikajícího varhanáře, který se narodil ve Vyšším Brodě. Žil v letech 1800 až 1857. Vyučil se varhanářem ve Vídni u F. Deutschmanna a zejména na Slovensku po něm zůstalo mnoho varhan. Nejznámější jsou jeho proslulé varhany v Chyžně na okrese Rožňava. V samotném Vyšším Brodě bylo nebo je nejméně osm varhan a jedno harmonium. Všimněme si nejdříve vývoje v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie. Klášterní archivář a kronikář Dominik Kaidl uvádí, že za Georga III. Wendschuha, který byl 29. vyšebrodským opatem v letech 1641 až 1668, „v roce 1646 nechal opravit varhany.“ Tato věta jednoznačně dokazuje, že zde již v době třicetileté války varhany byly. Kde byly umístěny, to se mohu jen domnívat, že to byl prostor v mnišském chóru. Johan IV. Clavey, který byl 31. vyšebrodským opatem v letech 1669 až 1687, nechal v roce 1679 zaklenout hudební chór Matyášem Wodianským z Velešína a v následujícím roce 1680 zde byly postaveny druhé klášterní varhany. Dle zachovalé kupní smlouvy postavil tyto varhany významný pražský varhanář Hans Heinrich Mundt za 1.237 guidenů. Zachovala se fotografie těchto varhan z roku 1680, kterou mi klášter laskavě zapůjčil. V dlouhém období 41. opata Leopolda Wackarže, který byl vyšebrodským opatem v letech 1857 až 1901, byly postaveny třetí známé varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie.Jsou to současné varhany na chóru z roku 1892. Dvoudílné varhany s gotickým korpusem postavil vynikající varhanář Leopold Breinbauer z Ottensheimu u Vídně. Varhany mají 32 rejstříků a 2.052 píšťal. O kvalitě varhan svědčí řada koncertů těch nejlepších varhaníků. Varhanní mistr Michal Novenko například na svůj koncert při Organum hydraulicum poeticky vzpomíná: „Vyšebrodským varhanám mistra Breinbauera bylo onoho večera slouženo více než dobře. Tóny hudby Bachovy a jeho romantických následovníků stoupaly k teplému letnímu nebi a čáp kroužící nad vížkou dávného cisterciáckého kláštera byl spokojen..“ A. Cechner, který prováděl soupis historických a kulturních památek, v roce 1921 napsal, že „varhany pocházejí z roku 1680, nyní mají nový korpus v gotickém slohu provedený.“ Tato věta se jeví jako zavádějící a slučuje druhé a třetí varhany v jedny, i když je zřejmé, až jisté, že některé píšťaly z varhan 1680 byly použity. Pro potvrzení této úvahy by však bylo třeba samostatné odborné studie. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie má ve své historii nejméně dvoje další varhany v mnišském chóru. Německá kronika Vyššího Brodu poznamenává,v souvislostí se stavbou chórových varhan v roce 1680, že „Starší varhany v mnišském chóru postavil Christoph Lachenwitzer, varhanář z Freistadtu.“ Také zde se dá předpokládat, že část varhanních píšťal pocházelo z varhan, které byly v klášteře již před rokem 1646. Tyto varhany vydržely až do roku 1911, kdy 42. opat Bruno Pammer, který byl opatem v letech 1902 až 1924, nechal v mnišském chóru zhotovit současné varhany. Tyto varhany postavil opět Leopold Breinbauer, se kterým byl klášter právem více než spokojen. Nyní je nutné si podrobněji všimnout varhan v děkanském kostele svatého Bartoloměje. Pravděpodobně od roku 1842, kdy zednický mistr Johann Sailer postavil zděné schody na chór, byly v tomto kostele varhany, které jsou dnes ve Věžovaté Pláni, kam byly přeneseny v roce 1897. Současné varhany z roku 1886 postavila firma K. Schifner. Jejich generální opravu provedli v roce 1988 V. Marek a J. Šneberger. Nyní jsou dvoumanuálové, s elektrickým čerpáním vzduchu a mají zajímavý zvuk. V kapli svatého Josefa u klášterního rybníčka bývaly varhany zcela určitě v letech 1671 až 1675. Postavil je varhanář Hans Jokob Range z Lince, který je někdy i uváděn jako Rempe. Kaple byla v roce 1785 zrušena a prodána na obilní sýpku, v roce 1816 však byla znovu vysvěcena. V poutní kapli Maria Rast bylo v roce 1988 instalováno malé harmonium. V kapli ve Studánkách mohly být s ohledem na kůr malé varhany či harmonium, přímý důkaz jsem dosud nenalezl.
Dobrý den, děkuji mnohokrát za zaslání materiálů. Zařadím je do databáze, až najdu chvilku času.
S pozdravem, Štěpán Svoboda

Vaše odpověď:
Jméno: (povinné)
E-mail: (nepovinné, nebude zobrazeno)
Zpráva:
Přepište, prosím,
tento kód: 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail