Bibliografie literatury použité v databázi
 
 
 autornázev
1 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
2 Fridrich, Z.100 let výroby varhan v Krnově (1873-1973). Opus musicum 5, 1973, s. 204 - 206.
3 11. organologické setkání, Hradec Králové, 1983. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
4 12. organologické setkání, Praha a střední Čechy, 1984. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 11.
5 15. organologické setkání, 1987. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
6 16. organologické setkání, 1988. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 6.
7 17. organologické setkání, 1989. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 7.
8 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
9 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
10 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
11 Haselböck, H.Barocker Orgelschatz in Niederösterreich. Wien 1972
12 Tomší, L.Barokní varhanáři ze Sokolova, Plané a Žlutic. Hudební nástroje 5, 1982; 6, 1982, s. 178 - 179, 218 - 219.
13 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003
14 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004
15 Fridrich, Z.Barokní varhany Františka Siebra ve Střílkách. Věstník muzea v Kroměříži 21, 1967, s. 137 - 147.
16 Bejček, M.Brněnské varhany. Brno 1944
17 Ušák, J.Brněnské varhany Jana Výmoly z roku 1763. Musikologie 1, 1938, s. 92 - 97.
18 Fridrich, Z.Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s. 27 - 76.
19 Koukal, P.Carl Ditters von Dittersdorf als Orgelrevisor. Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Hrsg. von K. W. Niemöller, K. - P. Koch u. H. J. Winterhoff. Sinzig 2001.IME.Band 5, s. 177 - 180.
20 Straka, V.České varhanářské smlouvy z konce 17.století. Musikologie 2, 1949, s. 165 - 170.
21 Sehnal, J.Das Klangideal der Orgel und die Musikpraxis in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert. Die Orgel als sakrales Instrument 3. Hrsg. von F. W. Riedel. Mainz 1995, s. 171 - 181.
22 Sehnal, J.Das Orgelspiel in Mähren im 17. Jahrhundert.. In: Die Süddeutch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von W. Salmen. Innsbruck 1980, s. 129 - 132.
23 Belis, J. - Šlajch, V. Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 129 - 135.
24 Sehnal, J.Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s. 99 - 122.
25 Horák, T.Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 121 - 165.
26 Sehnal, J.Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s. 95 - 124.
27 Němec, V.Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském.  
28 Sehnal, J.Dějiny varhan v kostele P.Marie Sněžné v Olomouci. Časopis Moravského muzea 51,1966, s. 269 - 290.
29 Quoika, R.Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2.
30 Biba, O.Der Orgelbau in Niederösterreich. Wien 1973
31 Burgemeister, L.Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973
32 Heiling, H.Der Orgelbauer Alois Hörbiger. Singende Kirche 26, 1978, s. 164 - 166.
33 Heiling, H.Der Orgelbauer Carl Hesse. Singende Kirche 14, 1967, s. 62 - 64.
34 Fridrich, Z.Der Orgelbauer Jan Výmola. Ars Organi 5, 1971, s. 87 - 139.
35 Sehnal, J.Der Orgelbauer Johann David Sieber. In: Festschrift Alfred Reichling. V tisku.
36 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Loyp (1801-1877). Singende Kirche 37, 1990, s. 126 - 131.
37 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Silberbauer. Singende Kirche 37, 1990, s. 68 - 71.
38 Walter, R.Der Orgelbauer Michael Engler d.J.,Breslau. Ars Organi 26, 1998, s. 217 - 242.
39 Schütz, K.Der Wiener Orgelbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wien 1969. Dissertationen der Universität Wien 35..  
40 Quoika, R.Die altösterreichische Orgel der späten Gotik,der Renaissance und des Barock. Kassel 1953.
41 Toriser, A.Die Barockorgel von Stronsdorf. In: Festschrift zur Weihe der restaurierten Grenzlandorgel in Stronsdorf. Stronsdorf 1997, s. 11 - 31.
42 Dosoudil, J.Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559-1845. Z. des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929 - 39, 1937
43 Šlajch, V.Die Elbogener Orgelbauschule. Regensburg 1992. Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Musikinstituts. Algemeine Reihe Bd. 1.
44 Sehnal, J.Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s. 29 - 65.
45 Spacek, J.Die grosse Orgel bei Sankt Mauritz in Olmütz. Olmütz 1924.
46 Haage, V.Die Kolb-Leiern und Orgeln aus Beckengrund. Nordmährischer Grenzbote 14.8.1943.
47 Kinter, M.Die neue große Orgel in der Stiftskirche des Benediktinerklosters zu Raigern in Mähren. Gregorianische Rundschau 1910, s. 105 - 109.
48 Schütz, K.Die Orgel der Michaeliskirche in Wien. Organa Austriaca 1, 1976, s. 135 - 159.
49 Quoika, R.Die Orgel in St. Mauritius Kirche in Olmütz. Mainz 1945.
50 Elvert, C.d. Die Orgelbau- und Organistenkunst in Mähren und Österreich-Schlesien. Notizen-Blatt 1891,No.10
51 Zdeněk, F.Die Orgelbauerfamilie Čápek.  , s. 169 - 189.
52 Toriser, A.Die Orgelbauerfamilie Richter aus Linz. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1997, s. 109 - 181.
53 Sehnal, J.Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s. 37 - 75.
54 Heiling, H.Die Orgeln der Stadt Wien. Ars Organi 6, 1972, s. 5 - 47.
55 Biba, O.Die Pflieger-Orgel in Maria Dreieichen. Studien zur Musikwissenschaft 28, 1977, s. 171 - 214.
56 Heiling, H.Die Wiener Orgelbauer Ferdinand Josef und Johann Ulrich Römer. Singende Kirche 38, 1991, s. 200 - 207.
57 Fuks, J.Dobrušské varhany. Studie u autora
58 Biba, O.Donauländischer Orgelbau innerhalb der österreichischen Orgellandschaft. Ars Organi 8, 1974, s. 9 - 32.
59 Sehnal, J.Ein Brief Anton Bruckners an den mährischen Orgelbauer Franz Ritter von Pistrich. Bruckner-Jahrbuch 1980, s. 129 - 130.
60 Belis, J.Evidence varhan v Čechách v letech 1914-1918. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 39-54.
61 Sehnal, J.Galerie moravských varhan: Podhradní Lhota. Vlastivědný věstník moravský 26, 1974, s. 87.
62 Sehnal, J.Galerie moravských varhan:Vranov n. Dyjí. Vlastivědný věstník moravský 25, 1973, s. 297 - 298.
63 Elvert, C.d. Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873
64 Krause, W.Grundriss eines Lexikons bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien. Oppeln 1935, Band 1, s. 227 - 247.
65 Horák, T.Guthové, varhanáři z Čisté.  
66 Tomší, L.Harmoniové jazýčky ve varhanách. Hudební nástroje 5, 1986, s. 175.
67 Schindler, A.Hildebrandtovo varhanní čerpadlo vzduchu. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.158, s. 28 - 29.
68 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historické organy na Slovensku. Bratislava 1982, 1989
69 Tomší, L.Historické varhany a varhanáři Liberecka. Hudební nástroje 13, 1976, s. 116 - 118.
70 Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček,J. - Uhlíř,V. Historické varhany v Čechách. Praha 2000
71 Fridrich, Z.Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s. 7 - 12.
72 Koukal, P.Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237 - 240.
73 Frydrych, K.Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele.. Uhřice: Obec Uhřice
74 Hromádka, Z.Historie varhan ve Skalici u Frýdku. Těšínsko 1, 1988, s. 25 - 27.
75 Sehnal, J.Historie varhan ve Valašských Kloboukách. Vlastivědný věstník moravský 23, 1971, s. 379 - 390.
76 Vorel, J.Historie varhanářů Guthů z Čisté. Edice "Radimova Lípa" Okresního muzea Plzeň - sever, sv. 8 , s. 0 - 35.
77 Sehnal, J.Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s. 41 - 76.
78 Wurm, K. - Gergelyi, O. Historische Orgeln und Gehäuse in der Mittelslowakei. Ars Organi 9, 1975, s. 113 - 165.
79 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historische Orgeln und Gehäuse in der Westslowakei. Ars Organi 14, 1980, s. 11 - 172.
80 Heiling, H.Historischer Orgelschatz in der Diözese St. Pölten. Singende Kirche 21, 1973, s. 7 ad..
81 Fořt, J.Hlavní katalog Všeobecné zemské výstavy 1891 v Praze. Praha 1891
82 Indra, B.Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s. 24 - 44.
83 Sehnal, J.Hudba na Vsetínsku v minulosti. In: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Red. V. Nekuda. Valašské Meziříčí 2002, s. 577 - 584.
84 Sehnal, J.Hudba u františkánů české provincie v 17. a 18. století. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 78, 1993, s. 217 - 238.
85 Sehnal, J.Hudba u piaristů v Příboře. Piaristé v Příboře. Red. K. Chobot. Nový Jičín 1995, s. 184 - 187.
86 Hurt, R.Hudba u starobrněnských cisterciaček. Opus musicum 6, 1974, s. 248 - 251.
87 Sehnal, J.Hudba v klášteře a městě Žďáru nad Sázavou od 13. do počátku 19. století. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou 3. Red. M. Zemek. Žďár nad Sázavou 1974,, s. zvl. s. 219-224.
88 Sehnal, J.Hudba v minulosti. Moravskotřebovsko Svitavsko Red. V. Nekuda. Brno 2002, s. 419 - 445.
89 Bombera, J. - Bomberová, E. Hudba v piaristické koleji v Lipníku n.B. v letech 1678-1780. Hudební věda 10,1973, s. 118-119.
90 Frydrych, K.Hudební kultura v Šaraticích. Šaratice (1209-2011) 800 let + 2 roky navíc. Šaratice 2011, s. 63-68,87-88.
91 Maňas, V.Hudební nástroje farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Seminární práce. Brno 2001, s. 9.
92 Josef, H.Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta.
93 Petr, B.C. Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340
94 Tomší, L.Jáchymovští varhanáři, jejich žáci a pokračovatelé. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 9 - 14.
95 Sovič, L.Jak to bylo s hudbou v piaristické koleji ve Strážnici. In: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Historie a současnost. Strážnice 2000, s. 28-44.
96 Jan, T.Jan Tuček c.k.výs. první česká továrna na stavbu varhan a harmonií Kutná Hora Čechy.  
97 Schindler, A.Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s. 35.
98 Lang, A.Ještě k historickým varhanám v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1971, č. 150, s. 16-17.
99 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 60, 2000
100 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 6, 2000, roč.60, s. 176-180.
101 Sehnal, J.K dějinám varhan a hudby v Mikulově. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university H30, 1995, s. 20-33.
102 Fridrich, Z.K dějinám varhan na Kopečku a na Hradisku u Olomouce. Hudební věda 5,1968, s. 128-138.
103 Koukal, P.K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 15 - 26.
104 Kvapil, J. - Pěnica, J. K historii šumperských varhan. Severní Morava 28,1974, s. 49-52.
105 Sehnal, J.K historii varhan z mariánského kostelíka v Kolštejně. Severní Morava 10, 1964, s. 36-41.
106 Tomší, L.K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 141 - 142, 175 - 176, 209 - 212.
107 Fridrich, Z.K problému historických varhan na Moravě. Sborník památkové péče v severomoravském kraji.Ostrava 1971, s. 36-64.
108 Sehnal, J.K varhanářské tvorbě Josepha Staudingera. ( Tamtéž i německy. ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. 383-393. Deutsche Musik im Osten Bd. 5.
109 Honys, V.K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. s.14-24.
110 Tomší, L.Kadaňské varhany z roku 1827. Hudební nástroje 15,1978, s. 19-22.
111 Urban, O.Kapitoly z dějin hudby v Třebíči. Příloha Kulturního zpravodaje Třebíče. Zvl. 1974,, s. s.13-17, 51-57, 71-72.
112 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Hrad Pernštejn. Opus Musicum 2, 1970,, s. s.246-247.
113 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Kopřivná. Opus Musicum 1, 1969,, s. s. 20.
114 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s. s. 262-263.
115 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Dub na Moravě. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
116 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Úsov. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
117 Tomší, L.Karlovarští varhanáři. Hudební nástroje 1991,, s. p.45-46.
118 Wolný, G.Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861
119 Culka, Z.Krnovské varhanářství - dílo generací. Varhany Krnov 1873-1973.Krnov 1973,, s. s.35-52.
120 Culka, Z.Krnovský závod Varhany jubiluje. Hudební nástroje 10,1973,s.39-40,68-71,107-110,138-142,170-174;11,1974,, s. s.16.
121 Marek, V.Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora.
122 Josef, Š.Křemešnické varhany.  , s. 1 - 2.
123 Heiling, H.Kurzinventar der Orgeln in Niederösterreich 16.-19. Jahrhundert. Wien 1973
124 Kreisinger, J.Liteň a přifařené k ní obce. Beroun 1896
125 Tomší, L.Loketská varhanářská škola. Hudební věda 26, 1989, s. 112 - 133.
126 Reichling, A.Mährische Orgelbauer in Südtirol. Organa Austriaca 2, 1978,, s. s. 65-75.
127 Fridrich, Z.Malé barokní varhany na Hradisku u Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1966,č.128,, s. s.18-23.
128 Zrůbek, R.Materiály k hudební minulosti Olešnice v Orlických horách. Hudební nástroje 12,1975, s. 78-79.
129 Nešpor, V.Matriky měšťanů olomouckých od r. 1668 do r. 1915. Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci 50, 1937-54, 1941
130 Spáčil, V.Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915.. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci. Olomouc 1973-1978.
131 Schindler, A.Michael Engler a slezské varhanářství. ( Tamtéž i německy ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. s. 353-357. Deutche Musik in Osten Band 5.
132 Plánský, B.Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 92 - 94, 126 - 129.
133 Melichar, F.Monografie města Unhoště. Praha.  
134 Belis, J.Nejstarší české varhany z kostela Nejsv.Trojice ve Smečně. Památky a příroda 13, 1988
135 Jiří, K. - Štěpán, S. Nejvýznamnější varhany České republiky.  
136 Sehnal, J.Několik slov o regálu na Moravě. Opus Musicum 30, 1998,, s. s. 19-26.
137 Sehnal, J.Nově objevené varhany Jana Výmoly. Opus Musicum 29, 1997,, s. s. 246-250.
138 Janáček, L.Nové varhany v Králové-klášteře na Starém Brně. Hlas 1876, č.72; totéž Cecilie 1876,, s. s.89-90.
139 Koukal, P.Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983
140 Zrůbek, R.O králických varhanářích. Hudební nástroje 5, 1984, s. 181 - 182.
141 Skácel, A.O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. s.151-160.
142 Koukal, P.O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009.
143 Fridrich, Z.On the history of organs at Kopecek and Hradisko,Czechoslovakia. The Organ Yearbook 1973, s. 31-39.
144 Koukal, P.Oprava a restaurování historických varhan v Nové Říši. Památky a příroda ?,1986, s. 589-592.
145 Koukal, P.Oprava a restaurování varhan v kostele sv. Jakuba v Telči.  , s. 117 - 126.
146 Koukal, P.Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976
147 Metz, F.Orgelbau im Banat. Ars Organi, 45. Jhg.,Heft 3, September 1997, s. 150 - 172.
148 Brosig, K.Orgelbauer Franz Kolb und Söhne, Beckengrund. Heimat und Welt,Sein und Leben.Pfingsten 1960, s. 344.
149 Sehnal, J.Orgelbauliche Beziehungen zwischen Österreich und Mähren in Vergangenheit.. Organa Austriaca 4, 1988,, s. s. 41-76.
150 Reichling, A. - Golaritz, I. Orgellandschaft Südtirol. Bozen 1982, s. 14, 18, 80-81.
151 Biba, O.Orgeln für die Wiener Hofburgkapelle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Organa Austriaca 1,1976,, s. s.10-47.
152 Lade, G.Orgeln in Wien. Wien 1990.
153 Fridrich, Z.Orgeln und Drehorgeln aus Pekařov.Das Wirken der Familien Kolb. Ars Organi 26,1998,, s. s.319-344.
154 Eberstaller, O.Orgeln und Orgelbau in Österreich. Graz 1955
155 Sehnal, J.Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917.. In: Rodná země. Red. V. Frolec. Brno 1988,, s. s. 426-442.
156 Karel, N.Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877.
157 Čihák, L.Paměti král. Horního města Jílového a jeho zlatých dolů. Praha, 1898..  
158 Vávra, J.Paměti královského města Berouna. Beroun, 1898..  
159 Gergelyi, O. - Wurm, K. Pamiatkové organy na území stredného Slovenska. Spravodaj Slov. ústavu Pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava-stredisko Banská Bystrica 1973, č.14, s. 17-55.
160 Tomší, L.Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 229-235.
161 Koukal, P.Podoby varhanářství ve Slezsku. Časopis Slezského muzea B,43,1994,, s. s.163-166.Thiel 1720,Scheffler 1771.
162 Gołos, J.Polskie Organy i Muzyka Organowa. Warszava 1972.
163 Schindler, A.Positiv olomouckého varhanáře A. G. Schacka z r. 1716. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 112,, s. s. 8-9.
164 Antonín, P.Posvátná místa království českého, řada první, díl I.  
165 Podlaha, A.Posvátná místa království českého, řada první, díl II.  
166 Hromádka, Z.Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.27-38.
167 Hromádka, Z.Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s. s.19-20, 55-57, 93-95, 128-129.
168 Sehnal, J.Práce brněnského varhanáře Antonína Richtra na Velehradě v letech 1745-1747. Vlastivědný věstník moravský 10, 1968,, s. s. 249-259.
169 Tomší, L.Pracovní nářadí varhanářů 18. století. Hudební nástroje 1,1982, s. 9.
170 Culka, Z.Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století.  
171 Němec, V.Pražské varhany. Praha 1944
172 Fridrich, Z.Proměny varhan. Acta Univ.palack.olom.-fakultas paed.- Hudební věda a výchova ,19??, s. 59 - 67.
173 Straka, V.Příspěvek k dějinám varhaních portativů a positivů. Hudební věstník 32,1940,, s. s.177-178,203-204.
174 Szigeti, K.Regi Magyar Orgonák - Györ.. Budapest 1977.
175 Sehnal, J.Rod varhanářů Staudingrů z Andělské Hory. Severní Morava 36,1978, s. s.39-49.
176 Jiří, F.Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora.
177 Tomíček, J.Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. s. 39 - 56.
178 Fuks, J.Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 85 - 138.
179 Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Teutschland .... Breslau 1757.
180 Tomíček, J.Semilské varhany mají 100 let..  
181 Sehnal, J.Schicksale der im Jahr 1918 in der Erzdiözese Olmütz unter Denkmalschutz gestellten Orgeln.. V tisku.
182 Sieber Orgel in der Michaeliskirche, Wien 1. S příspěvky W. Brauneise, K. Schütze, J. Ahrenda, M. Radulesca. Wien 1986
183 Sedlář, J. - Sedlářová, J. Slavonice. Praha 1973,, s. s. 46.
184 Laněk, B. - Tetour, B. Smlouva varhanáře Václava Pantočka na stavbu varhan v Třeboni v okresním archívu v Prachaticích.  , s. 210-211.
185 Sehnal, J.Spezifika der historischen Orgeln in Böhmen und Mähren und ihre Folgerungen für die Musikpraxis.. In: Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000. Red. J. Vičar. V tisku.
186 Tomíček, J.Spiegelovy varhany v Kristiánově. Hudební nástroje,roč.XXIII,1986
187 Sehnal, J.Stavba varhan v Krnově 1815-1824. AUPO,Fac.Philos.,Historie3,2002
188 Sehnal, J.Stavba varhan ve Svitavách 1794-1797. Časopis Moravského muzea 72,1987,, s. s.215-234.
189 Tomší, L.Tepelští varhanáři. Hudební nástroje 1,1996,, s. s.25-26.
190 Koukal, P.Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008
191 Zrůbek, R.Tři generace Spanelů - východočeských stavitelů varhan. Hudební nástroje 5,1982,, s. s.182-184.
192 Ryneš, V.Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době. Umění 6, 1958,, s. s.402-410.
193 Tomší, L.Umělecké řemeso rodiny Gartnerů. Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1981,
194 Sehnal, J.Varhanář Jan David Sieber. Vlastivědný věstník moravský 45, 1993,, s. s. 255-266.
195 Zrůbek, R.Varhanáři Hanischové. Zpravodaj genealogické a heraldické společnosti, 7.řada 1979.č. 3 - 4, s. 44.
196 Tomší, L.Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 225 - 228.
197 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 1.část A-L. Časopis Moravského muzea 64, 1979, s. s.107-157.
198 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 2.část M-Z. Časopis Moravského muzea 64,1980
199 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880,Dodatky. Časopis Moravského muzea 71, 1986,, s. s.221-236.
200 Tomší, L.Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. s.32-33.
201 Vít, H. - Tomáš, H. Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
202 Fridrich, Z.Varhanářská rodina Čápků. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1,1967, s. 26-38.
203 Koukal, P.Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s. 143-172.
204 Koukal, P.Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 57 - 71.
205 Tomší, L.Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 1 - 36.
206 Tomší, L.Varhanářství v západních Čechách v době renesanční. Minulostí Západočeského kraje 15,1979, s. 249 - 259.
207 Sehnal, J.Varhaníci a varhanní hra na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda 19, 1982,, s. s. 21-48.
208 Fridrich, Z.Varhany a flašinety z Pekařova. Acta UniversitatisPalackianae.Fac.paedagogica, 1984
209 Tomíček, J.Varhany a jejich osudy..  
210 Horák, T.Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995
211 Horák, T.Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008
212 Horák, T.Varhany a varhanáři Kladenska. Rkp. u autora..  
213 Horák, T.Varhany a varhanáři Klatovska. Rkp. u autora..  
214 Horák, T.Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka.  
215 Horák, T.Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003
216 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska.  
217 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka. Rkp. u autora..  
218 Horák, T.Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora..  
219 Horák, T.Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996
220 Laněk, B.Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora.
221 Horák, T.Varhany a varhanáři rakovnicka. Studie u autora..  
222 Tomší, L.Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 1 - 64.
223 Horák, T.Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 1 - 81.
224 Honys, V.Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012
225 Maňas, V.Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Brno 2002. Rkp.
226 Sehnal, J.Varhany cisterciáckého kostela ve Žďáře nad Sázavou. In: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře, a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou 2002,, s. s. 106-113.
227 Krátký, J.Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 148.
228 Reindl, J.Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora
229 Záloha, J.Varhany F.P.Nolliho v Husinci. Výběr z prací členů historického klubu při jihočeském muzeu v Č.Budějovicích 16,1979, s. s.178-179.
230 Čada, J. - Doubek, D. Varhany klášterního kostela ve Žďáře nad Sázavou. Památky a příroda 1991, s. 136 - 138.
231 Krátký, J.Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě.  
232 Josef, Š.Varhany kostela v Rynárci.  
233 Uhlíř, V.Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007
234 Tomší, L. - Tomíček, J. Varhany Liberecka. Chrastava 1995
235 Sehnal, J.Varhany literátského kůru v Polné. Vlastivědný sborník Vysočiny 7,1990,, s. s.205-209.
236 Schindler, A.Varhany Michaela Englera u sv. Mořice v Olomouci. Olomouc 1966. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 13
237 Ševčík, B.Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 8-32.
238 Ševčík, B.Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno.
239 Ševčík, B.Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera.  
240 Svoboda, Š.Varhany příbramska. Studie u autora
241 Fuks, J.Varhany rychnovska. Studie u autora
242 Sehnal, J.Varhany u sv. Mořice v Kroměříži v 17. století. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č.101, 1962,, s. s. 8-15.
243 Fridrich, Z.Varhany v Doubravníku. Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,hudební výchova 1969,, s. s.117-133.
244 Fridrich, Z.Varhany v Dubu na Moravě. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1965,č.122,, s. s.6-17.
245 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 49 - 62.
246 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří II,Železnobrodsko a Turnovsko. Z českého ráje a podkrkonoší 6,1993, s. s.19-34.
247 Tomíček, J.Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.77-88.
248 Myška, R.Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 51 - 107.
249 Myška, R.Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005
250 Culka, Z.Varhany v pražské Loretě. Opus musicum 2,1970, s.75-80
251 Bohumil, L.Varhany v zaniklých kostelích Prachaticka. Zlatá Stezka 29
252 Závodný, J.Varhany v Žilině. Hudební nástroje 5,1989
253 Srovnal, J.Varhany ve farním kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané.. Náměšť na Hané a okolí, č.3, 1993,, s. s. 18-27.
254 Gergelyi, O.Výmolov organ v Jure pri Bratislave. Hudební Věda 13, 1976,, s. s.174-178.
255 Fridrich, Z.Výmolovy varhany v Mikulově. Jižní Morava 1967,, s. s.57-66.
256 Tomší, L.Výsledky organologického bádání v okr.Domažlice. Okresní archiv Domžlice. Výroční zpáva 10,1987,
257 Fridrich, Z.Vyškovské varhany. Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově 1967,č. 68,, s. s.1-11.
258 Belis, J.Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha 1988
259 Sehnal, J.Vývoj figurální hudby na chrámovém kůru ve Velkých Losinách. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 2, 53/4, 1968-9,, s. zvl. s. 33-39.
260 Sehnal, J.Vývoj pamiatkovej starostlivosti o organy v Českej republike. ( Tamtéž i německy. ) In: Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi. Zost. S. Šurin a J. Trummer. Bratislava 2001,, s. s. 63-69.
261 Sehnal, J.Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s. s.3-35.
262 Karol, F.Výzkumná zpráva o stavu varhan v regionu Ždánsko. Bakalářská práce. Brno.
263 Sehnal, J.Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s. s.100-101.
264 Tomší, L.Vztah varhanářů k cechům truhlářů. Hudební nástroje 17,19??,, s. s.153.
265 Tomší, L.Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 232-236.
266 Tomší, L.Z činnosti varhanáře J.J.Mundta. Hudební nástroje 4,1982,, s. s.137-138.
267 Tomší, L.Z činnosti varhanáře P.Dotte. Hudební nástroje 5,1985, s. 185 - 187.
268 Tomší, L.Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978
269 Tomší, L.Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. s.83-85.
270 Schindler, A.Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s. s. 47-60.
271 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Valticích. In: Město Valtice. Red. E. Kordiovský. Břeclav 2001,, s. zvl. s. 339-348.
272 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Veselí nad Moravou. Veselsko. Red. V. Nekuda. Brno 1999,, s. zvl.s.273-281.
273 Sehnal, J.Z minulosti mohelnických varhan. Severní Morava 30,1975,, s. s.62-66.
274 Sehnal, J.Z minulosti varhan a hudby ve Vranově. In: Poutní místo Vranov. Vranov u Brna. Red. M. Ludvíková. 1996,, s. s. 38-41.
275 Závodný, J.Zahájili jsme krnovské hudební slavnosti. Hudební nástroje 2,1989
276 Honys, V.Zachráníme konojedské varhany?. Zprávy památkové péče 1, 1995, roč.55, s. 29 - 31.
277 Štědroň, B.Základy fundační kapely v Brně před Křížkovským.. Slezský sborník 49, 1951, s. 155 - 183.
278 Svoboda, Š. - Vorlíček, M. Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020
279 Horák, T.Zapomenutí varhanáři z Chabařovic. Hudební věda 32, č.2, 1995, s. 143 - 152.
280 Sehnal, J.Zapomenutý kroměřížský varhanář Jakub Kasparides. Hudební věda 10,1973, s. 135 - 144.
281 Kotrla, A.Zapomenutý vsetínský varhanář Josef Schramm a jeho učitel Martin Šaško.. Valašsko 4, 2000, s. 13.
282 Vachulka, J.Zásady památkové péče o historické varhany. Zprávy památkové péče 15,1955
283 Bombera, J.Záznamy o hudební činnosti ve Staré Vodě v 18.století. Hudební věda 12, 1975, s. 271 - 272.
284 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988
285 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Organologický sborník, Red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 55 - 76.
286 Tomší, L.Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 110 - 119.
287 Koukal, P.Zprávy ze 17. století o varhanách v kostele P.Marie v Opavě. (Tamtéž i německy). In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens.Hrsg. von J.Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994, s. 395-398. Deutsche Musik im Osten Band 5.
288 Biba, O.Zugewanderte Meister in der österreichischen Orgellandschaft. Das Musikinstrument 21,1972, s. 171 - 176.
289 Fridrich, Z.Zum Instrument und zum Orgelregister Fugara. Ars organi 1966, Heft 29, s. 1010 - 1015.
290 Fridrich, Z.Zum Orgelkunst in Mähren. Ars organi 1965, Heft 25, s. 789 - 793.
291 Sehnal, J.Zur Geschichte der Orgel im Kloster Velehrad im 18. Jahrhundert. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 50, 1966, s. 123 - 129.
292 Sehnal, J.Zwei Meisterwercke österreichischer Orgelbau in Feldsberg ( Valtice,CSFR). Österreichisches Orgelforum 1992/1, s. 303 - 310.
293 Sehnal, J.Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 163 - 216.
294 Janáček, V.Životopis Jiřího Janáčka (1778-1848). K vydání připravil, poznámkami a doslovem doplnil J.Sehnal. Brno 1985, s. 33 - 35.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail