Bibliografie literatury použité v databázi
 
 
 autornázev
1 Tomší, L.Loketská varhanářská škola. Hudební věda 26, 1989, s. 112 - 133.
2 Tomší, L.Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 1 - 64.
3 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988
4 Belis, J.Evidence varhan v Čechách v letech 1914-1918. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 39-54.
5 Honys, V.K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. s.14-24.
6 Horák, T.Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996
7 Horák, T.Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995
8 Myška, R.Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 51 - 107.
9 Němec, V.Pražské varhany. Praha 1944
10 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 1.část A-L. Časopis Moravského muzea 64, 1979, s. s.107-157.
11 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880, 2.část M-Z. Časopis Moravského muzea 64,1980
12 Sehnal, J.Varhanáři na Moravě 1500-1880,Dodatky. Časopis Moravského muzea 71, 1986,, s. s.221-236.
13 Tomší, L. - Tomíček, J. Varhany Liberecka. Chrastava 1995
14 Tomší, L.K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 141 - 142, 175 - 176, 209 - 212.
15 Tomší, L.Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 229-235.
16 Tomší, L.Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 232-236.
17 Tomší, L.Z činnosti varhanáře J.J.Mundta. Hudební nástroje 4,1982,, s. s.137-138.
18 Tomší, L.Z činnosti varhanáře P.Dotte. Hudební nástroje 5,1985, s. 185 - 187.
19 Tomší, L.Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978
20 Tomší, L.Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 110 - 119.
21 Tomší, L.Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. s.83-85.
22 Sehnal, J.Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 163 - 216.
23 Fridrich, Z.Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s. 27 - 76.
24 Fridrich, Z.Varhany a flašinety z Pekařova. Acta UniversitatisPalackianae.Fac.paedagogica, 1984
25 Sehnal, J.Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s. 99 - 122.
26 Sehnal, J.Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s. 95 - 124.
27 Sehnal, J.Dějiny varhan v kostele P.Marie Sněžné v Olomouci. Časopis Moravského muzea 51,1966, s. 269 - 290.
28 Sehnal, J.Rod varhanářů Staudingrů z Andělské Hory. Severní Morava 36,1978, s. s.39-49.
29 Vachulka, J.Zásady památkové péče o historické varhany. Zprávy památkové péče 15,1955
30 Závodný, J.Varhany v Žilině. Hudební nástroje 5,1989
31 Závodný, J.Zahájili jsme krnovské hudební slavnosti. Hudební nástroje 2,1989
32 Zrůbek, R.Materiály k hudební minulosti Olešnice v Orlických horách. Hudební nástroje 12,1975, s. 78-79.
33 Zrůbek, R.O králických varhanářích. Hudební nástroje 5, 1984, s. 181 - 182.
34 Belis, J.Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha 1988
35 Culka, Z.Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století.  
36 Fridrich, Z.Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s. 7 - 12.
37 Fridrich, Z.Varhany v Dubu na Moravě. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1965,č.122,, s. s.6-17.
38 Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček,J. - Uhlíř,V. Historické varhany v Čechách. Praha 2000
39 Sehnal, J.Varhany literátského kůru v Polné. Vlastivědný sborník Vysočiny 7,1990,, s. s.205-209.
40 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003
41 Sehnal, J.Zapomenutý kroměřížský varhanář Jakub Kasparides. Hudební věda 10,1973, s. 135 - 144.
42 Schindler, A.Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s. s. 47-60.
43 Ševčík, B.Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 8-32.
44 Sehnal, J.Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s. s.3-35.
45 Sehnal, J.Z minulosti mohelnických varhan. Severní Morava 30,1975,, s. s.62-66.
46 Sehnal, J.Stavba varhan ve Svitavách 1794-1797. Časopis Moravského muzea 72,1987,, s. s.215-234.
47 Tomíček, J.Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.77-88.
48 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří II,Železnobrodsko a Turnovsko. Z českého ráje a podkrkonoší 6,1993, s. s.19-34.
49 Tomší, L.Barokní varhanáři ze Sokolova, Plané a Žlutic. Hudební nástroje 5, 1982; 6, 1982, s. 178 - 179, 218 - 219.
50 Tomší, L.Jáchymovští varhanáři, jejich žáci a pokračovatelé. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989, s. 9 - 14.
51 Tomší, L.Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 225 - 228.
52 Fridrich, Z.Barokní varhany Františka Siebra ve Střílkách. Věstník muzea v Kroměříži 21, 1967, s. 137 - 147.
53 Fridrich, Z.K dějinám varhan na Kopečku a na Hradisku u Olomouce. Hudební věda 5,1968, s. 128-138.
54 Fridrich, Z.K problému historických varhan na Moravě. Sborník památkové péče v severomoravském kraji.Ostrava 1971, s. 36-64.
55 Fridrich, Z.Proměny varhan. Acta Univ.palack.olom.-fakultas paed.- Hudební věda a výchova ,19??, s. 59 - 67.
56 Koukal, P.Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237 - 240.
57 Koukal, P.K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 15 - 26.
58 Koukal, P.Oprava a restaurování historických varhan v Nové Říši. Památky a příroda ?,1986, s. 589-592.
59 Laněk, B. - Tetour, B. Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Organologický sborník, Red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 55 - 76.
60 Kvapil, J. - Pěnica, J. K historii šumperských varhan. Severní Morava 28,1974, s. 49-52.
61 Tomší, L.Historické varhany a varhanáři Liberecka. Hudební nástroje 13, 1976, s. 116 - 118.
62 Tomší, L.Kadaňské varhany z roku 1827. Hudební nástroje 15,1978, s. 19-22.
63 Tomší, L.Tepelští varhanáři. Hudební nástroje 1,1996,, s. s.25-26.
64 Tomší, L.Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. s.32-33.
65 Tomíček, J.Spiegelovy varhany v Kristiánově. Hudební nástroje,roč.XXIII,1986
66 Skácel, A.O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. s.151-160.
67 Belis, J.Nejstarší české varhany z kostela Nejsv.Trojice ve Smečně. Památky a příroda 13, 1988
68 Belis, J. - Šlajch, V. Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 129 - 135.
69 Culka, Z.Varhany v pražské Loretě. Opus musicum 2,1970, s.75-80
70 Čada, J. - Doubek, D. Varhany klášterního kostela ve Žďáře nad Sázavou. Památky a příroda 1991, s. 136 - 138.
71 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 60, 2000
72 Bejček, M.Brněnské varhany. Brno 1944
73 Bombera, J. - Bomberová, E. Hudba v piaristické koleji v Lipníku n.B. v letech 1678-1780. Hudební věda 10,1973, s. 118-119.
74 Culka, Z.Krnovské varhanářství - dílo generací. Varhany Krnov 1873-1973.Krnov 1973,, s. s.35-52.
75 Koukal, P.Podoby varhanářství ve Slezsku. Časopis Slezského muzea B,43,1994,, s. s.163-166.Thiel 1720,Scheffler 1771.
76 Horák, T.Zapomenutí varhanáři z Chabařovic. Hudební věda 32, č.2, 1995, s. 143 - 152.
77 Horák, T.Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 121 - 165.
78 Horák, T.Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 1 - 81.
79 Horák, T.Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003
80 Burgemeister, L.Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973
81 Indra, B.Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s. 24 - 44.
82 Petr, B.C. Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340
83 Quoika, R.Die altösterreichische Orgel der späten Gotik,der Renaissance und des Barock. Kassel 1953.
84 Quoika, R.Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2.
85 Sehnal, J.Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s. 29 - 65.
86 Sehnal, J.Das Klangideal der Orgel und die Musikpraxis in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert. Die Orgel als sakrales Instrument 3. Hrsg. von F. W. Riedel. Mainz 1995, s. 171 - 181.
87 Sehnal, J.Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s. 37 - 75.
88 Sehnal, J.Stavba varhan v Krnově 1815-1824. AUPO,Fac.Philos.,Historie3,2002
89 Koukal, P.Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 57 - 71.
90 Biba, O.Donauländischer Orgelbau innerhalb der österreichischen Orgellandschaft. Ars Organi 8, 1974, s. 9 - 32.
91 Biba, O.Der Orgelbau in Niederösterreich. Wien 1973
92 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Dub na Moravě. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
93 Fridrich, Z.Kapitoly z hudební topografie:Úsov. Opus musicum 1,1970,, s. s.20-21.
94 Fridrich, Z.Malé barokní varhany na Hradisku u Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1966,č.128,, s. s.18-23.
95 Biba, O.Orgeln für die Wiener Hofburgkapelle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Organa Austriaca 1,1976,, s. s.10-47.
96 Elvert, C.d. Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873
97 Elvert, C.d. Die Orgelbau- und Organistenkunst in Mähren und Österreich-Schlesien. Notizen-Blatt 1891,No.10
98 Eberstaller, O.Orgeln und Orgelbau in Österreich. Graz 1955
99 Dosoudil, J.Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559-1845. Z. des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929 - 39, 1937
100 Fridrich, Z.On the history of organs at Kopecek and Hradisko,Czechoslovakia. The Organ Yearbook 1973, s. 31-39.
101 Fridrich, Z.Der Orgelbauer Jan Výmola. Ars Organi 5, 1971, s. 87 - 139.
102 Biba, O.Die Pflieger-Orgel in Maria Dreieichen. Studien zur Musikwissenschaft 28, 1977, s. 171 - 214.
103 Biba, O.Zugewanderte Meister in der österreichischen Orgellandschaft. Das Musikinstrument 21,1972, s. 171 - 176.
104 Bombera, J.Záznamy o hudební činnosti ve Staré Vodě v 18.století. Hudební věda 12, 1975, s. 271 - 272.
105 Brosig, K.Orgelbauer Franz Kolb und Söhne, Beckengrund. Heimat und Welt,Sein und Leben.Pfingsten 1960, s. 344.
106 Culka, Z.Krnovský závod Varhany jubiluje. Hudební nástroje 10,1973,s.39-40,68-71,107-110,138-142,170-174;11,1974,, s. s.16.
107 Sehnal, J.Hudba u piaristů v Příboře. Piaristé v Příboře. Red. K. Chobot. Nový Jičín 1995, s. 184 - 187.
108 Fridrich, Z.Orgeln und Drehorgeln aus Pekařov.Das Wirken der Familien Kolb. Ars Organi 26,1998,, s. s.319-344.
109 Fridrich, Z.100 let výroby varhan v Krnově (1873-1973). Opus musicum 5, 1973, s. 204 - 206.
110 Fridrich, Z.Varhanářská rodina Čápků. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1,1967, s. 26-38.
111 Fridrich, Z.Varhany v Doubravníku. Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,hudební výchova 1969,, s. s.117-133.
112 Fridrich, Z.Výmolovy varhany v Mikulově. Jižní Morava 1967,, s. s.57-66.
113 Koukal, P.Carl Ditters von Dittersdorf als Orgelrevisor. Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Hrsg. von K. W. Niemöller, K. - P. Koch u. H. J. Winterhoff. Sinzig 2001.IME.Band 5, s. 177 - 180.
114 Koukal, P.Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983
115 Koukal, P.Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976
116 Hromádka, Z.Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. s.27-38.
117 Schindler, A.Hildebrandtovo varhanní čerpadlo vzduchu. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.158, s. 28 - 29.
118 Zrůbek, R.Tři generace Spanelů - východočeských stavitelů varhan. Hudební nástroje 5,1982,, s. s.182-184.
119 Tomší, L.Vztah varhanářů k cechům truhlářů. Hudební nástroje 17,19??,, s. s.153.
120 Tomší, L.Varhanářství v západních Čechách v době renesanční. Minulostí Západočeského kraje 15,1979, s. 249 - 259.
121 Straka, V.Příspěvek k dějinám varhaních portativů a positivů. Hudební věstník 32,1940,, s. s.177-178,203-204.
122 Straka, V.České varhanářské smlouvy z konce 17.století. Musikologie 2, 1949, s. 165 - 170.
123 Tomší, L.Pracovní nářadí varhanářů 18. století. Hudební nástroje 1,1982, s. 9.
124 Laněk, B. - Tetour, B. Smlouva varhanáře Václava Pantočka na stavbu varhan v Třeboni v okresním archívu v Prachaticích.  , s. 210-211.
125 Koukal, P.Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s. 143-172.
126 Tomší, L.Výsledky organologického bádání v okr.Domažlice. Okresní archiv Domžlice. Výroční zpáva 10,1987,
127 Záloha, J.Varhany F.P.Nolliho v Husinci. Výběr z prací členů historického klubu při jihočeském muzeu v Č.Budějovicích 16,1979, s. s.178-179.
128 Tomší, L.Umělecké řemeso rodiny Gartnerů. Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1981,
129 Tomíček, J.Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 49 - 62.
130 Honys, V.Zachráníme konojedské varhany?. Zprávy památkové péče 1, 1995, roč.55, s. 29 - 31.
131 Tomší, L.Harmoniové jazýčky ve varhanách. Hudební nástroje 5, 1986, s. 175.
132 Čihař, M. - Přibyl, V. Ještě k opravě renesančních varhan ve Smečně. Zprávy památkové péče 6, 2000, roč.60, s. 176-180.
133 Sehnal, J.Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s. s.100-101.
134 Schindler, A.Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s. 35.
135 Tomší, L.Karlovarští varhanáři. Hudební nástroje 1991,, s. p.45-46.
136 Zrůbek, R.Varhanáři Hanischové. Zpravodaj genealogické a heraldické společnosti, 7.řada 1979.č. 3 - 4, s. 44.
137 Wurm, K. - Gergelyi, O. Historische Orgeln und Gehäuse in der Mittelslowakei. Ars Organi 9, 1975, s. 113 - 165.
138 Wolný, G.Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861
139 Walter, R.Der Orgelbauer Michael Engler d.J.,Breslau. Ars Organi 26, 1998, s. 217 - 242.
140 Ušák, J.Brněnské varhany Jana Výmoly z roku 1763. Musikologie 1, 1938, s. 92 - 97.
141 Sehnal, J.Ein Brief Anton Bruckners an den mährischen Orgelbauer Franz Ritter von Pistrich. Bruckner-Jahrbuch 1980, s. 129 - 130.
142 Sehnal, J.Galerie moravských varhan: Podhradní Lhota. Vlastivědný věstník moravský 26, 1974, s. 87.
143 Sehnal, J.Galerie moravských varhan:Vranov n. Dyjí. Vlastivědný věstník moravský 25, 1973, s. 297 - 298.
144 Sehnal, J.Historie varhan ve Valašských Kloboukách. Vlastivědný věstník moravský 23, 1971, s. 379 - 390.
145 Sehnal, J.Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s. 41 - 76.
146 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Veselí nad Moravou. Veselsko. Red. V. Nekuda. Brno 1999,, s. zvl.s.273-281.
147 Heiling, H.Die Orgeln der Stadt Wien. Ars Organi 6, 1972, s. 5 - 47.
148 Lade, G.Orgeln in Wien. Wien 1990.
149 Fridrich, Z.Vyškovské varhany. Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově 1967,č. 68,, s. s.1-11.
150 Fridrich, Z.Zum Instrument und zum Orgelregister Fugara. Ars organi 1966, Heft 29, s. 1010 - 1015.
151 Fridrich, Z.Zum Orgelkunst in Mähren. Ars organi 1965, Heft 25, s. 789 - 793.
152 Gergelyi, O.Výmolov organ v Jure pri Bratislave. Hudební Věda 13, 1976,, s. s.174-178.
153 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historické organy na Slovensku. Bratislava 1982, 1989
154 Gergelyi, O. - Wurm, K. Historische Orgeln und Gehäuse in der Westslowakei. Ars Organi 14, 1980, s. 11 - 172.
155 Gergelyi, O. - Wurm, K. Pamiatkové organy na území stredného Slovenska. Spravodaj Slov. ústavu Pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava-stredisko Banská Bystrica 1973, č.14, s. 17-55.
156 Gołos, J.Polskie Organy i Muzyka Organowa. Warszava 1972.
157 Haage, V.Die Kolb-Leiern und Orgeln aus Beckengrund. Nordmährischer Grenzbote 14.8.1943.
158 Haselböck, H.Barocker Orgelschatz in Niederösterreich. Wien 1972
159 Heiling, H.Historischer Orgelschatz in der Diözese St. Pölten. Singende Kirche 21, 1973, s. 7 ad..
160 Heiling, H.Kurzinventar der Orgeln in Niederösterreich 16.-19. Jahrhundert. Wien 1973
161 Heiling, H.Der Orgelbauer Alois Hörbiger. Singende Kirche 26, 1978, s. 164 - 166.
162 Heiling, H.Der Orgelbauer Carl Hesse. Singende Kirche 14, 1967, s. 62 - 64.
163 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Loyp (1801-1877). Singende Kirche 37, 1990, s. 126 - 131.
164 Heiling, H.Der Orgelbauer Josef Silberbauer. Singende Kirche 37, 1990, s. 68 - 71.
165 Heiling, H.Die Wiener Orgelbauer Ferdinand Josef und Johann Ulrich Römer. Singende Kirche 38, 1991, s. 200 - 207.
166 Hromádka, Z.Historie varhan ve Skalici u Frýdku. Těšínsko 1, 1988, s. 25 - 27.
167 Hromádka, Z.Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s. s.19-20, 55-57, 93-95, 128-129.
168 Hurt, R.Hudba u starobrněnských cisterciaček. Opus musicum 6, 1974, s. 248 - 251.
169 Janáček, L.Nové varhany v Králové-klášteře na Starém Brně. Hlas 1876, č.72; totéž Cecilie 1876,, s. s.89-90.
170 Janáček, V.Životopis Jiřího Janáčka (1778-1848). K vydání připravil, poznámkami a doslovem doplnil J.Sehnal. Brno 1985, s. 33 - 35.
171 Kinter, M.Die neue große Orgel in der Stiftskirche des Benediktinerklosters zu Raigern in Mähren. Gregorianische Rundschau 1910, s. 105 - 109.
172 Kotrla, A.Zapomenutý vsetínský varhanář Josef Schramm a jeho učitel Martin Šaško.. Valašsko 4, 2000, s. 13.
173 Koukal, P.Zprávy ze 17. století o varhanách v kostele P.Marie v Opavě. (Tamtéž i německy). In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens.Hrsg. von J.Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994, s. 395-398. Deutsche Musik im Osten Band 5.
174 Krause, W.Grundriss eines Lexikons bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien. Oppeln 1935, Band 1, s. 227 - 247.
175 Lang, A.Ještě k historickým varhanám v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1971, č. 150, s. 16-17.
176 Maňas, V.Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Brno 2002. Rkp.
177 Nešpor, V.Matriky měšťanů olomouckých od r. 1668 do r. 1915. Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci 50, 1937-54, 1941
178 Urban, O.Kapitoly z dějin hudby v Třebíči. Příloha Kulturního zpravodaje Třebíče. Zvl. 1974,, s. s.13-17, 51-57, 71-72.
179 Maňas, V.Hudební nástroje farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Seminární práce. Brno 2001, s. 9.
180 Quoika, R.Die Orgel in St. Mauritius Kirche in Olmütz. Mainz 1945.
181 Reichling, A.Mährische Orgelbauer in Südtirol. Organa Austriaca 2, 1978,, s. s. 65-75.
182 Reichling, A. - Golaritz, I. Orgellandschaft Südtirol. Bozen 1982, s. 14, 18, 80-81.
183 Ryneš, V.Umělci a umělečtí řemeslníci, jezuitští koadjutoři v barokní době. Umění 6, 1958,, s. s.402-410.
184 Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Teutschland .... Breslau 1757.
185 Sehnal, J.Hudba v minulosti. Moravskotřebovsko Svitavsko Red. V. Nekuda. Brno 2002, s. 419 - 445.
186 Sehnal, J.Hudba na Vsetínsku v minulosti. In: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Red. V. Nekuda. Valašské Meziříčí 2002, s. 577 - 584.
187 Sehnal, J.Hudba u františkánů české provincie v 17. a 18. století. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 78, 1993, s. 217 - 238.
188 Sehnal, J.Hudba v klášteře a městě Žďáru nad Sázavou od 13. do počátku 19. století. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou 3. Red. M. Zemek. Žďár nad Sázavou 1974,, s. zvl. s. 219-224.
189 Sehnal, J.K historii varhan z mariánského kostelíka v Kolštejně. Severní Morava 10, 1964, s. 36-41.
190 Sehnal, J.K dějinám varhan a hudby v Mikulově. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university H30, 1995, s. 20-33.
191 Sehnal, J.K varhanářské tvorbě Josepha Staudingera. ( Tamtéž i německy. ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. 383-393. Deutsche Musik im Osten Bd. 5.
192 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Hrad Pernštejn. Opus Musicum 2, 1970,, s. s.246-247.
193 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Kopřivná. Opus Musicum 1, 1969,, s. s. 20.
194 Sehnal, J.Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s. s. 262-263.
195 Sehnal, J.Několik slov o regálu na Moravě. Opus Musicum 30, 1998,, s. s. 19-26.
196 Sehnal, J.Nově objevené varhany Jana Výmoly. Opus Musicum 29, 1997,, s. s. 246-250.
197 Sehnal, J.Der Orgelbauer Johann David Sieber. In: Festschrift Alfred Reichling. V tisku.
198 Sehnal, J.Orgelbauliche Beziehungen zwischen Österreich und Mähren in Vergangenheit.. Organa Austriaca 4, 1988,, s. s. 41-76.
199 Sehnal, J.Das Orgelspiel in Mähren im 17. Jahrhundert.. In: Die Süddeutch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von W. Salmen. Innsbruck 1980, s. 129 - 132.
200 Sehnal, J.Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917.. In: Rodná země. Red. V. Frolec. Brno 1988,, s. s. 426-442.
201 Sehnal, J.Práce brněnského varhanáře Antonína Richtra na Velehradě v letech 1745-1747. Vlastivědný věstník moravský 10, 1968,, s. s. 249-259.
202 Sehnal, J.Schicksale der im Jahr 1918 in der Erzdiözese Olmütz unter Denkmalschutz gestellten Orgeln.. V tisku.
203 Sehnal, J.Spezifika der historischen Orgeln in Böhmen und Mähren und ihre Folgerungen für die Musikpraxis.. In: Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000. Red. J. Vičar. V tisku.
204 Sehnal, J.Varhanář Jan David Sieber. Vlastivědný věstník moravský 45, 1993,, s. s. 255-266.
205 Sehnal, J.Varhaníci a varhanní hra na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda 19, 1982,, s. s. 21-48.
206 Sehnal, J.Varhany cisterciáckého kostela ve Žďáře nad Sázavou. In: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře, a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou 2002,, s. s. 106-113.
207 Sehnal, J.Varhany u sv. Mořice v Kroměříži v 17. století. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č.101, 1962,, s. s. 8-15.
208 Sehnal, J.Vývoj figurální hudby na chrámovém kůru ve Velkých Losinách. Časopis Moravského muzea - vědy společenské 2, 53/4, 1968-9,, s. zvl. s. 33-39.
209 Sehnal, J.Vývoj pamiatkovej starostlivosti o organy v Českej republike. ( Tamtéž i německy. ) In: Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi. Zost. S. Šurin a J. Trummer. Bratislava 2001,, s. s. 63-69.
210 Sehnal, J.Z minulosti hudby ve Valticích. In: Město Valtice. Red. E. Kordiovský. Břeclav 2001,, s. zvl. s. 339-348.
211 Sehnal, J.Z minulosti varhan a hudby ve Vranově. In: Poutní místo Vranov. Vranov u Brna. Red. M. Ludvíková. 1996,, s. s. 38-41.
212 Sehnal, J.Zur Geschichte der Orgel im Kloster Velehrad im 18. Jahrhundert. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 50, 1966, s. 123 - 129.
213 Sehnal, J.Zwei Meisterwercke österreichischer Orgelbau in Feldsberg ( Valtice,CSFR). Österreichisches Orgelforum 1992/1, s. 303 - 310.
214 Schindler, A.Michael Engler a slezské varhanářství. ( Tamtéž i německy ) In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Hrsg. von J. Stepowski u. H. Loos. Bonn 1994,, s. s. 353-357. Deutche Musik in Osten Band 5.
215 Schindler, A.Positiv olomouckého varhanáře A. G. Schacka z r. 1716. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 112,, s. s. 8-9.
216 Schindler, A.Varhany Michaela Englera u sv. Mořice v Olomouci. Olomouc 1966. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 13
217 Schütz, K.Der Wiener Orgelbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wien 1969. Dissertationen der Universität Wien 35..  
218 Schütz, K.Die Orgel der Michaeliskirche in Wien. Organa Austriaca 1, 1976, s. 135 - 159.
219 Sieber Orgel in der Michaeliskirche, Wien 1. S příspěvky W. Brauneise, K. Schütze, J. Ahrenda, M. Radulesca. Wien 1986
220 Sovič, L.Jak to bylo s hudbou v piaristické koleji ve Strážnici. In: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Historie a současnost. Strážnice 2000, s. 28-44.
221 Spacek, J.Die grosse Orgel bei Sankt Mauritz in Olmütz. Olmütz 1924.
222 Spáčil, V.Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915.. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci. Olomouc 1973-1978.
223 Srovnal, J.Varhany ve farním kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané.. Náměšť na Hané a okolí, č.3, 1993,, s. s. 18-27.
224 Szigeti, K.Regi Magyar Orgonák - Györ.. Budapest 1977.
225 Šlajch, V.Die Elbogener Orgelbauschule. Regensburg 1992. Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Musikinstituts. Algemeine Reihe Bd. 1.
226 Štědroň, B.Základy fundační kapely v Brně před Křížkovským.. Slezský sborník 49, 1951, s. 155 - 183.
227 Toriser, A.Die Barockorgel von Stronsdorf. In: Festschrift zur Weihe der restaurierten Grenzlandorgel in Stronsdorf. Stronsdorf 1997, s. 11 - 31.
228 Toriser, A.Die Orgelbauerfamilie Richter aus Linz. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1997, s. 109 - 181.
229 Sedlář, J. - Sedlářová, J. Slavonice. Praha 1973,, s. s. 46.
230 Tomíček, J.Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. s. 39 - 56.
231 Myška, R.Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005
232 Tomší, L.Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 1 - 36.
233 Sehnal, J.Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004
234 Fuks, J.Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 85 - 138.
235 Podlaha, A.Posvátná místa království českého, řada první, díl II.  
236 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
237 Vorel, J.Historie varhanářů Guthů z Čisté. Edice "Radimova Lípa" Okresního muzea Plzeň - sever, sv. 8 , s. 0 - 35.
238 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
239 Uhlíř, V.Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007
240 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12
241 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
242 11. organologické setkání, Hradec Králové, 1983. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
243 Krátký, J.Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 148.
244 12. organologické setkání, Praha a střední Čechy, 1984. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 11.
245 15. organologické setkání, 1987. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 12.
246 16. organologické setkání, 1988. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 6.
247 17. organologické setkání, 1989. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1 - 7.
248 Plánský, B.Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 92 - 94, 126 - 129.
249 Josef, Š.Křemešnické varhany.  , s. 1 - 2.
250 Metz, F.Orgelbau im Banat. Ars Organi, 45. Jhg.,Heft 3, September 1997, s. 150 - 172.
251 Zdeněk, F.Die Orgelbauerfamilie Čápek.  , s. 169 - 189.
252 Čihák, L.Paměti král. Horního města Jílového a jeho zlatých dolů. Praha, 1898..  
253 Vávra, J.Paměti královského města Berouna. Beroun, 1898..  
254 Koukal, P.Oprava a restaurování varhan v kostele sv. Jakuba v Telči.  , s. 117 - 126.
255 Horák, T.Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008
256 Karel, N.Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877.
257 Koukal, P.Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008
258 Jiří, F.Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora.
259 Horák, T.Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka.  
260 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka. Rkp. u autora..  
261 Horák, T.Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora..  
262 Horák, T.Varhany a varhanáři Kladenska. Rkp. u autora..  
263 Němec, V.Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském.  
264 Horák, T.Varhany a varhanáři Klatovska. Rkp. u autora..  
265 Fuks, J.Varhany rychnovska. Studie u autora
266 Fuks, J.Dobrušské varhany. Studie u autora
267 Svoboda, Š.Varhany příbramska. Studie u autora
268 Fořt, J.Hlavní katalog Všeobecné zemské výstavy 1891 v Praze. Praha 1891
269 Krátký, J.Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě.  
270 Kreisinger, J.Liteň a přifařené k ní obce. Beroun 1896
271 Josef, Š.Varhany kostela v Rynárci.  
272 Horák, T.Varhany a varhanáři rakovnicka. Studie u autora..  
273 Marek, V.Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora.
274 Reindl, J.Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora
275 Koukal, P.O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009.
276 Frydrych, K.Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele.. Uhřice: Obec Uhřice
277 Frydrych, K.Hudební kultura v Šaraticích. Šaratice (1209-2011) 800 let + 2 roky navíc. Šaratice 2011, s. 63-68,87-88.
278 Antonín, P.Posvátná místa království českého, řada první, díl I.  
279 Honys, V.Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012
280 Tomíček, J.Varhany a jejich osudy..  
281 Tomíček, J.Semilské varhany mají 100 let..  
282 Melichar, F.Monografie města Unhoště. Praha.  
283 Jan, T.Jan Tuček c.k.výs. první česká továrna na stavbu varhan a harmonií Kutná Hora Čechy.  
284 Ševčík, B.Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera.  
285 Horák, T.Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska.  
286 Ševčík, B.Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno.
287 Karol, F.Výzkumná zpráva o stavu varhan v regionu Ždánsko. Bakalářská práce. Brno.
288 Josef, H.Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta.
289 Laněk, B.Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora.
290 Svoboda, Š. - Vorlíček, M. Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020
291 Jiří, K. - Štěpán, S. Nejvýznamnější varhany České republiky.  
292 Vít, H. - Tomáš, H. Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
293 Bohumil, L.Varhany v zaniklých kostelích Prachaticka. Zlatá Stezka 29
294 Horák, T.Guthové, varhanáři z Čisté.  
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail