Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Na Kolínsku byly opraveny dvoje cenné varhany

          
 Varhany Rejny a Černého v Olešce             Varhany K. Schiffnera ve Vitici
   
  
Region Kolínska se může pochlubit bohatou téměř šestisetletou historií varhanářství. I když se na kůrech zdejších kostelů dochovalo i několik málo nástrojů z doby barokní, nejčastěji můžeme ve zdejších kostelích obdivovat varhany z období vrcholící průmyslové revoluce, kdy si zde tvrdě konkurovaly varhanářské firmy z Kutné Hory a z Prahy.

Na kůrech kostelů Všech Svatých v Olešce a sv. Šimona a Judy ve Vitici, které jsou spravovány Římskokatolickou farností Kostelec nad Černými Lesy, se nacházejí menší varhany, které svými kvalitami vyčnívají nad mnohé okolní nástroje. Varhany v Olešce od varhanářské firmy Rejna-Černý slaví letos 120 let, varhany ve Vitici postavené pražským varhanářem Karlem Schiffnerem jsou ještě o 7 let starší.

Z obou na pohled pěkných nástrojů se v posledních letech linuly zvuky, které návštěvníka kostela příliš netěšily. I přes obětavou péči šikovných varhaníků v minulých desetiletích byly oboje varhany ve špatném stavu - rozladěné, zanesené mnohaletými nánosy prachu a uhynulého hmyzu a silně napadené červotočem.

Před několika lety byla snahou místních občanů v obcích Oleška a Vitice založena vánoční tradice setkávání místních občanů s žáky hudební školy a gymnázia, která se setkala s velkým ohlasem. Snahu a výkony mladých hudebníků však opakovaně kazil špatný stav obou varhan. Z iniciativy hudebníků, farnosti Kostelec nad Černými Lesy, obce a občanského sdružení Pro Olešku krásnější vznikl projekt na záchranu obou varhan.

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova – Venkov a kulturní dědictví, získané prostřednictvím MAS Podlipansko i díky darům od jednotlivých dárců se mohlo v letošním roce přistoupit k opravě obou varhan. Úkolu se zhostil varhanář Martin Tvarůžka z Bílovce, který na varhanách pracoval od června až do poloviny října. Varhany byly rozebrány, vyčištěny a napuštěny prostředky proti červotoči, opraveny byly píšťaly, klaviatury a vnitřní zařízení a k měchům byl připojen varhanní motor. Při opravě se ukázalo, že červotoč poškodil dřevěné píšťaly olešských varhan do té míry, že se je nepodařilo v rámci omezeného rozpočtu opravit. Tyto píšťaly byly zakonzervovány, uloženy a pokud se najdou dárci, budou opraveny a vsazeny opět na své místo do varhan.

Kdo by se chtěl pokochat zvukem královského nástroje, má příležitost v Olešce každou první neděli v měsíci v 11:30, ve Vitici pak každou druhou sobotu a čtvrtou neděli v měsíci vždy od 17 hodin. V obou kostelích se také uskuteční v listopadu a v prosinci koncerty duchovní hudby, adventní a vánoční koncerty za účasti mladých hudebníků.

V minulých letech se díky darům podařilo zachránit varhany i v dalších kostelech na Kolínsku, např. v Žabonosech, v současnosti se dokončuje restaurování romantických varhan v kostele v Nové Vsi u Kolína. Další kostelní varhany však ještě na pomoc dárců, varhanářů a restaurátorů čekají.

Text a foto:  © Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské, 2013


© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail