nespecifikováno
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1601  Litomyšl, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže  zV        nE/nE     pozn.  
 1629  Jaroměř, děkanský kostel sv. Mikuláše  inv       /18  nE/nE     pozn.  
 1637  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  inv      I         pozn.  
 1645  Lanškroun, sv. Václava  zV        nE/nE     pozn.  
 1665  ¤ Častolovice, uzavřená modlitební kaple sv. Maří Magdaleny  inv               pozn.  
 1750  ¤ Bystré, sv. Bartoloměje  zP               pozn.  
 1750  ¤ Častolovice, sv. Víta  inv  mz     /12  nE/nE     pozn.  
 1750  ¤ Častolovice, uzavřená modlitební kaple sv. Maří Magdaleny  inv  mz    I/4         pozn.  
 1758  Verneřice - Boží vrch, poutní kaple Nejsvětější Trojice  inv  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1769  Citonice, sv. Jana a Pavla  inv  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1784  Homole, Panny Marie Bolestné  inv  mz    I/9  nE/E     pozn.  
 1784  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  zV               pozn.  
 1796  ¤ Častolovice, uzavřená modlitební kaple sv. Maří Magdaleny  inv      I         pozn.  
 1799  Trutnov, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  zV               pozn.  
 1808  Řepiště u Frýdku, sv. Michaela  inv      I         pozn.  
 1808  Ostrava, sv. Václava  inv               pozn.  
 1808  Kunžak, sv. Bartoloměje  inv               pozn.  
 1816  Radim, sv. Jiří  inv               pozn.  
 1831  Brandýs nad Orlicí, Nanebevstoupení Páně  inv      II/12         pozn.  
 1839  Běstovice, Všech Svatých  inv  mz             pozn.  
 1855  Kocbeře, sv. Floriána  V   mz    I/6  E/E     pozn.  
 1861  Pluhův Žďár, Narození Panny Marie  inv               pozn.  •
 1918  Kondrac, sv. Bartoloměje  zV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 61
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 49, 76, 112
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 58, 105, 117
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 154, 159, 159, 207
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 47, 64
8. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 22, 24, 27, 30, 101
9. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28, 36
10. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 859
12. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 167, 167
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 163, 178, 223, 371
14. APA - Knihy farních důchodů - Hrádek nad Nisou, sv. Bartoloměj
15. Archiv Š. Svobody. - Kondrac, sv. Bartoloměj
16. Farní kronika Pluhův Žďár, laskavé sdělení p .Milana Svitáka, r. 2011. - Pluhův Žďár, Narození Panny Marie
17. Katastr varhan, okr. Královské Vinohrady - Pyšely, Loreta
18. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
19. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Cibulka, Josef, Sokol, Jan, Soupis památek historických a uměleckých v Republice Československé, Okres Lanškrounský, Praha 1935, str. 119 - Lanškroun, sv. Václav
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik č. 240, Liber Memorabilium et Fundationum Beneficij Czuczlaviensis, str. 51 - Homole, Panna Maria Bolestná
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, č. 119, Memorabiliebuch, Vorstehendes Memorabilienbuch der Pfarre Chotzen etc.,1839, str. 121 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Žamberk, karton 708, inventář kostela v Brandýsu z r. 1831 - Brandýs nad Orlicí, Nanebevstoupení Páně
23. Laskavé sdělení Václava Marka, r. 2013. - Lenešice, sv. Šimon a Juda
24. Liber memorabilium Vřeskovice, 1737-1814, p. 105 - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
25. Magisterská diplomová práce, Karel Jung, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy - Citonice, sv. Jan a Pavel
26. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
27. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail