nespecifikováno
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 61
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 49, 76, 112
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 58, 105, 117
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 64, 110, 122, 154, 159, 159, 172, 207, 215, 217, 219, 222
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 47, 64
8. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 22, 24, 27, 30, 101
9. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28, 36
10. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 859, 1133
12. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 167, 167
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 163, 178, 223, 371
14. APA - Knihy farních důchodů - Hrádek nad Nisou, sv. Bartoloměj
15. Archiv Š. Svobody. - Kondrac, sv. Bartoloměj
16. Farní kronika Pluhův Žďár, laskavé sdělení p .Milana Svitáka, r. 2011. - Pluhův Žďár, Narození Panny Marie
17. Katastr varhan, okr. Královské Vinohrady - Pyšely, Loreta
18. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
19. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Cibulka, Josef, Sokol, Jan, Soupis památek historických a uměleckých v Republice Československé, Okres Lanškrounský, Praha 1935, str. 119 - Lanškroun, sv. Václav
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik č. 240, Liber Memorabilium et Fundationum Beneficij Czuczlaviensis, str. 51 - Homole, Panna Maria Bolestná
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, č. 119, Memorabiliebuch, Vorstehendes Memorabilienbuch der Pfarre Chotzen etc.,1839, str. 121 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Žamberk, karton 708, inventář kostela v Brandýsu z r. 1831 - Brandýs nad Orlicí, Nanebevstoupení Páně
23. Laskavé sdělení Václava Marka, r. 2013. - Lenešice, sv. Šimon a Juda
24. Liber memorabilium Vřeskovice, 1737-1814, p. 105 - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
25. Magisterská diplomová práce, Karel Jung, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy - Citonice, sv. Jan a Pavel
26. NA, APA, Inventář z r. 1712. - Pátek, sv. Vavřinec
27. NA, APA, Inventář z r. 1767. - Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěch
28. Rekviziční katastr, karton 613. - Přerov nad Labem, sv. Vojtěch
29. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
30. Sdělení T. Horáka, r. 2020. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
31. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail