nespecifikováno
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 cca 1740  Mladkov, sv. Jana Křtitele  V  mz    II/13  E/E     pozn.  
 cca 1790  Zdobnice, Dobrého Pastýře  V  mz    II/24  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 61
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 49, 76, 112
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 58, 105, 117
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 64, 110, 122, 154, 159, 159, 172, 207, 215, 217, 219, 222
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 47, 64
8. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 22, 24, 27, 30, 101
9. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28, 36
10. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 859, 1133
12. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 167, 167
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 163, 178, 223, 371
14. APA - Knihy farních důchodů - Hrádek nad Nisou, sv. Bartoloměj
15. Archiv Š. Svobody. - Kondrac, sv. Bartoloměj
16. Farní kronika Pluhův Žďár, laskavé sdělení p .Milana Svitáka, r. 2011. - Pluhův Žďár, Narození Panny Marie
17. Katastr varhan, okr. Královské Vinohrady - Pyšely, Loreta
18. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
19. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Cibulka, Josef, Sokol, Jan, Soupis památek historických a uměleckých v Republice Československé, Okres Lanškrounský, Praha 1935, str. 119 - Lanškroun, sv. Václav
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik č. 240, Liber Memorabilium et Fundationum Beneficij Czuczlaviensis, str. 51 - Homole, Panna Maria Bolestná
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, č. 119, Memorabiliebuch, Vorstehendes Memorabilienbuch der Pfarre Chotzen etc.,1839, str. 121 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Žamberk, karton 708, inventář kostela v Brandýsu z r. 1831 - Brandýs nad Orlicí, Nanebevstoupení Páně
23. Laskavé sdělení Václava Marka, r. 2013. - Lenešice, sv. Šimon a Juda
24. Liber memorabilium Vřeskovice, 1737-1814, p. 105 - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
25. Magisterská diplomová práce, Karel Jung, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy - Citonice, sv. Jan a Pavel
26. NA, APA, Inventář z r. 1712. - Pátek, sv. Vavřinec
27. NA, APA, Inventář z r. 1767. - Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěch
28. Rekviziční katastr, karton 613. - Přerov nad Labem, sv. Vojtěch
29. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
30. Sdělení T. Horáka, r. 2020. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
31. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail