Agadoni Theodor Zikmund
( Wilhelm )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - , Halle a.d. Saale
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo   Dorota, 19.9. 1682, Praha
Příbuzenské vztahy 1. Theodor - syn, pokřtěn v Praze, 12.4.1683
2. Theodor Josef  - syn - pokřtěn v Hradci Králové, 13.3. 1691
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. kočoval: 1676 - Benátky
2. , 1679 - Tyrolsko
3. , 1682 - Praha
4. , 1696-1701 - Olomouc+jiná místa na Moravě
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1704  Králíky, farní kostel sv. Michaela archanděla  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1717  Olomouc, dóm sv. Václava  noV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 37
2. Indra, B.: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s.
3. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s.
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
5. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
6. Quoika, R.: Die altösterreichische Orgel der späten Gotik,der Renaissance und des Barock. Kassel 1953., s.
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. , 44,45, 45
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 208, 210
9. Sehnal, J.: Das Klangideal der Orgel und die Musikpraxis in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert. Die Orgel als sakrales Instrument 3. Hrsg. von F. W. Riedel. Mainz 1995, s.
10. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
11. Sehnal, J.: Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s.
12. Sehnal, J.: Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s.
13. Sehnal, J.: Stavba varhan v Krnově 1815-1824. AUPO,Fac.Philos.,Historie3,2002, s.
14. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
15. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s.
16. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Erneuertes Gedenkbuch der Stadt=Pfarr=Kirche in Grulich im Königreiche Böhmen, Königgrazer Dioeces und Kreise, 2. svazek, Pag.10, 13-14 - Králíky, sv. Michael Archanděl
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail