Andrejs Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 2. 1826, Neznašov
Datum a místo úmrtí29. 12. 1899, NáchodKrajské předměstí čp. 193
Sňatek, datum, místo   Marie, dcera truhláře Josefa Kobrleho ze Stružince, 17. 1. 1846, Lomnice nad Popelkou
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Kunz Wenzel ml. - snad
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal Andrejs Leopold
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1873  Velešice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/9  E/E  500 zl.    pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 97, 109, 109, 109, 109, 109, 109
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 203
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 120, 191, 250, 347, 413
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 81
6. Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 387 - Opočno, Narození Páně
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vysoký Újezd nad Dědinou, kart. 620, inv.č. 2348/46, Zádušní účty farního kostela 1839-1875 - Vysoký Újezd nad Dědinou, sv. Jakub Větší
8. NA, Katastr varhan, okr. Semily - Loukov, sv. Stanislav z Krakova
9. http://www.varhany-trebic-martin.cz/index.php/historie - Třebíč, sv. Martin
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail