Blasmayer Jan
( Johann )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1819,  -
Datum a místo úmrtí14. 3. 1878, Hradisko u Olomouce
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Klára (kol.1847-1873) - dcera
2. Jana (kol.1852-1876) - dcera
Dílna - vyučen Oranský Michal
           - převzal
           - místo Olomouc
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1846  Bouzov, sv. Gotharda  oV               pozn.  
 1862  Bouzov, sv. Gotharda  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Schindler, A.: Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s.
2. Schindler, A.: Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s.
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 46
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 196, 196
5. Sehnal, J.: Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s.
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 26
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail