Bříza Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 10. 1926,  -
Datum a místo úmrtí9. 12. 2001, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1982  Hlinsko, děkanský kostel Narození Panny Marie  Vs  mz    II/22  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 109
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 93
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1026
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 49, 110
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 97
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail