Kaprycius Enoch Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 1622,  -
Datum a místo úmrtí19. 9. 1669, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1658  Beroun, sv. Jakuba  P  mz    I  nE/nE  150 zl.    pozn.  
 1664  Louny, děkanský kostel sv. Mikuláše  V  mz    II/20  nE/nE  28 kr.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 73
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 37
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail