Čápek Bedřich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 2. 1850, Letovice
Datum a místo úmrtí16. 2. 1910, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Čápek František - bratr
2. Čápek Karel - syn
Dílna - vyučen Mikša Ferdinand
           - převzal
           - místo Polička, přibl. od r. 1874
           - vyučil Čápek František
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 19
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 50, 234, 367
4. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 172, 172
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 76
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
7. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail