Čápek Bedřich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 2. 1850, Letovice
Datum a místo úmrtí16. 2. 1910, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Čápek František - bratr
2. Čápek Karel - syn
Dílna - vyučen Mikša Ferdinand
           - převzal
           - místo Polička, přibl. od r. 1874
           - vyučil Čápek František
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1875  Polička, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  oV            60 fl.    pozn.  
 1876  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  noV            160 zl. r.    pozn.  
 1877  Polička, hřbitovní kostel sv. Michaela  oV            76 fl.    pozn.  
 post 1900  Makov, sv. Víta  V      I/8  nE/E     pozn.  •
 1900  ¤ Borová, sv. Kateřiny  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 19
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 50, 234, 367
4. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 172, 172
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 47, 76, 83
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
7. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail