Čápek Bedřich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 2. 1850, Letovice
Datum a místo úmrtí16. 2. 1910, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Čápek František - bratr
2. Čápek Karel - syn
Dílna - vyučen Mikša Ferdinand
           - převzal
           - místo Polička, přibl. od r. 1874
           - vyučil Čápek František
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1876  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  noV            160 zl. r.    pozn.  
 1898  Telecí, sv. Maří Magdaleny  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1899  Sulkovec, sv. Havla  V  mk    I/6  ?/?  840 fl.    pozn.  
 1907  Jaroměř, děkanský kostel sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem. Organologický sborník, red. J.Sehnal a P. Koukal. Praha 1989, s. 19
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 50, 234, 367
4. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 172, 172
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 76
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
7. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail