Čápek František
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:10. 1. 1857, Letovice
Datum a místo úmrtí13. 2. 1938, Krems an der Donau
Sňatek, datum, místo   Karolina, roz. Zachystalová, 1883
Příbuzenské vztahy 1. Čápek Bedřich - bratr
2. Čápek Karel - synovec
3. Čápek František ml. - syn
4. Zachystal Max - zeť
Dílna - vyučen Čápek Bedřich
           - převzal
           - místo Krems a.d. Donau
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s. 37
2. Fridrich, Z.: Varhanářská rodina Čápků. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1,1967, s. 28
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 28
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 131
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 235
7. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 193
8. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 38, 95
9. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 12, 24
10. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Lipník nad Bečvou, sv. František Serafínský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail