Čápek František
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:10. 1. 1857, Letovice
Datum a místo úmrtí13. 2. 1938, Krems an der Donau
Sňatek, datum, místo   Karolina, roz. Zachystalová, 1883
Příbuzenské vztahy 1. Čápek Bedřich - bratr
2. Čápek Karel - synovec
3. Čápek František ml. - syn
4. Zachystal Max - zeť
Dílna - vyučen Čápek Bedřich
           - převzal
           - místo Krems a.d. Donau
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 cca 1895  Lipník nad Bečvou, piaristický kostel sv. Františka Serafínského  Vs    177           pozn.  
 1904  České Budějovice, německý učitelský ústav  V      I/7  E-trf/trf-E     pozn.   D
 *1908  Lipník nad Bečvou, piaristický kostel sv. Františka Serafínského  Vs  p    I/11  E      pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s. 37
2. Fridrich, Z.: Varhanářská rodina Čápků. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1,1967, s. 28
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 28
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 131
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 235
7. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 193
8. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 28, 38, 95
9. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 12, 24
10. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Lipník nad Bečvou, sv. František Serafínský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail