Čápek Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 11. 1883, Polička
Datum a místo úmrtí26. 9. 1947, Polička
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Čápek Bedřich - otec
2. Čápek František - strýc
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kremže
2. , Polička
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 159
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 50, 290, 323
4. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 44, 46
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 407 - Damníkov, sv. Jan Křtitel
7. Prohlídka varhan, 2012, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Svratouch,
8. https://sloupnice.files.wordpress.com/2013/02/c3bazkou-cestou.pdf - Dolní Sloupnice,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail