Čápek Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 11. 1883, Polička
Datum a místo úmrtí26. 9. 1947, Polička
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Čápek Bedřich - otec
2. Čápek František - strýc
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kremže
2. , Polička
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1914  Polička, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  V  pp    III/31  E/E  16000 K    pozn.  •
 1936  Polička, hřbitovní kostel sv. Michaela  rozšV      I/12         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 49
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 159
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 50, 290, 323
4. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 44, 46, 89
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 407 - Damníkov, sv. Jan Křtitel
7. Prohlídka varhan, 2012, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Svratouch,
8. https://sloupnice.files.wordpress.com/2013/02/c3bazkou-cestou.pdf - Dolní Sloupnice,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail