Däcker David
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 1583,  -
Datum a místo úmrtí14. 1. 1641, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 sml. 1611  Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  m      nE/nE  150 k.gr.    pozn.  
 1619  Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína  V  mz      nE/nE  600 k.gr.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 73
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 37, 88
3. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
4. Tomší, L.: Historické varhany a varhanáři Liberecka. Hudební nástroje 13, 1976, s. 0
5. Cori, J. N.: Geschichte der königl. Stadt Brüx bis zum Jahre 1788, p. 213 - Most, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail