Dotte Petr
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtíasi 1696, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Jan Dotte  - bratr - pracoval u P. Dotteho jako tovaryš
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1696  Havlíčkův Brod, augustiniánský kostel sv. Rodiny  P  mz    I  nE/nE  100 fl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 56
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1062
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 133
4. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře P.Dotte. Hudební nástroje 5,1985, s. 185, 187, 187
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail