Doubek Pavel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1937,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1983  Šlapanov, sv. Petra a Pavla  restV               pozn.  
 1984  Telč, zámecká kaple Všech Svatých  restP               pozn.  
 1984  Telč, farní kostel sv. Jakuba  restV               pozn.  
 1989  Úsobí, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/10  E/E     pozn.  
 1990  Telč, zámecká kaple Všech Svatých  lP               pozn.  
 1992  Krahulčí, sv. Jana Nepomuckého za Telčí  oV               pozn.  
 1993  Valtice, Nanebevzetí Panny Marie  restV               pozn.  
 1995  Slavíkovice, sv. Kateřiny  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. slany_gotthard_restv_doubek
2. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237, 237, 238
3. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 95, 98, 103
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 174, 186, 226
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 118, 152
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 26, 75, 92
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail