Eisenhut Karl Anton
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:1. 5. 1843, Litoměřice
Datum a místo úmrtí23. 7. 1888, Praha, Mikulášská č. 9
Sňatek, datum, místo  ©
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal Vocelka Karel
           - místo Praha - Vinohrady, čp. 528
           - vyučil Gerlach Heinrich Josef, je doložen jako tovaryš Eisenhuta k r. 1885
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  ¤ Hluboš, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/9  E/E     pozn.  •
   ?  ¤ Hovorčovice, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz    I/5  E/E     pozn.   D
   ?  Praha - Košíře, sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1851  Praha - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského  V  m    I  nE/nE     pozn.  
 1875  Žatec, kapucínský kostel Korunování Panny Marie  rV            150 zl.    pozn.  
 1876  Býčkovice, Povýšení sv. Kříže  oV            50 zl. rak. měny    pozn.  
 1876  Libochovany, Narození Panny Marie  oV            146 zl.    pozn.  
 1877  Ledčice, sv. Václava  trfV                pozn.  •
 1877  Straškov, sv. Václava  V  mk    I/7  E/E     pozn.  
 1877  Litoměřice, kapucínský kostel sv. Ludmily  V  mz    I/9  E/E  1050 zl.    pozn.   D
 1879  Praha - Nové Město, sv. Štěpána  poV               pozn.  
 1879  Horní Vidim, sv. Martina  V  mz    I/10  nE/?     pozn.   D
 1880  Sezemice, sv. Bartoloměje  V  m    I/8  ?/?     pozn.   D
 1880  Praha - Nové Město, opatský kostel Nanebevzetí P. Marie v Emauzích  rozšV      II/28         pozn.  
 1881  Veliká Ves, sv. Vavřince  V  mz    I/9  E/E     pozn.  •
 ante 1882  Benátky nad Jizerou, sv. Maří Magdaleny  rV               pozn.  
 1882  Tuchomyšl, sv. Martina  V  mk    I/9  E-trf/trf-E  1320 zl.    pozn.  
 1884  Zálesní Lhota, sv. Jana Nepomuckého  V  mk    I/9  E/E     pozn.  
 1885  Vliněves, Stětí sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1885  Žatec, kapucínský kostel Korunování Panny Marie  V  mk    I/11  E/E  1174 zl.    pozn.  
 1885  Skupice, sv. Jana Křtitele  nV  m    I/5  ner      pozn.  
 1885  Skupice, sv. Jana Křtitele  nV  m    I/7  ner   850 zl.    pozn.  
 1885  Skalsko, sv. Havla  V  mk    I/8  ?/?     pozn.  
 1887  Letiny, sv. Prokopa  V  m    I/6  E/E     pozn.  
 1887  Lužany, zámecká kaple Panny Marie  V  mk    II/7  E/E     pozn.  
 1888  Střezimíř, sv. Havla  V  m    I/8  ?/?     pozn.  
 1888  Hradec Králové, sv. Jana Nepomuckého  V  m    II/11  ?/?     pozn.  
 1889  Žatec, kapucínský kostel Korunování Panny Marie  oV               pozn.  
 1890  Dražice, sv. Jana Křtitele  V  mk    I/8  ?/?     pozn.  • D
 1896  České Budějovice, synagoga  V  mk    II/13  ?/?     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2, 4
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 22
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. , 35, 61, 62, 71, 80, 88, 94, 99, 103, 109
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 108, 108, 130, 130, 130
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 73, 115, 134
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 63
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 17, 21, 51, 66
8. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
9. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 114, 139, 185
10. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 99, 174, 179, 182, 187, 187, 187, 191, 192, 193, 197, 215, 230
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 65, 268, 492
12. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 28
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 417
14. AHMP, magistrát C, 1881-90, karton 195 - Kojetice, sv. Vít
15. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Hovorčovice, Narození sv. Jana Křtitele
16. Archiv Marka Čihaře, r. 1997. - Cítov, sv. Linhart
17. Dokumentace varhan, 2014, Štěpán Svoboda. - Cítov, sv. Linhart
18. Dokumentace varhan, Štěpán Svoboda, r. 2012 - Praha - Košíře, sv. Jan Nepomucký
19. Katastr varhan, karton 614 - Sezemice, sv. Bartoloměj
20. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, Klárův ústav slepců
21. Katastr varhan, karton 615 - Střezimíř, sv. Havel
22. Katastr varhan, okr. Kralovice - Nečtiny, sv. Jakub
23. Prohlídka varhan, r. 2010. - Hovorčovice, Narození sv. Jana Křtitele
24. Rekviziční katastr, vik. Chomutov, fol. 43 - Chomutov, sv. Ignác
25. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 83 - Vintířov, sv. Markéta
26. Rekviziční katastr. - České Budějovice,
27. Rekviziční katastr. Prohlídka nástroje, r. 2004. Laskavé sdělení T. Horáka - datace. - Straškov, sv. Václav
28. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Letiny, sv. Prokop
29. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Dražice, sv. Jan Křtitel
30. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
31. prohlídka varhan 11. 3. 2007 - Svémyslice, sv. Prokop
32. prohlídka varhan, r. 2006. Rekviziční katastr. - Veliká Ves, sv. Vavřinec
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail