Ertle Ulrich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1613  Mladá Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie  P  m    I  nE/nE  40 gr.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fořt, J.: Hlavní katalog Všeobecné zemské výstavy 1891 v Praze. Praha 1891, s. 195
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail