Feller Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:8. 3. 1818,  -
Datum a místo úmrtí15. 6. 1893, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Feller Franz st. - otec
Dílna - vyučen Feller Franz st.
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1870  Libořice, Nanebevzetí Panny Marie  oV           285 zl.    pozn.  
 1874  Arnultovice, Všech Svatých  noV           280 zl. v. m.    pozn.  
 1877  Arnultovice, Všech Svatých  nV  mz    I/8  nereal./  1150 zl. v. m.    pozn.  
 1879  Všebořice, sv. Mikuláše  V  mz    I/7  nE/nE  824 zl. v. m.    pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 31, 32, 37
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka. , s. 105
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 69
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 17, 17, 43, 45, 45, 45, 48, 51, 63
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail