Fellerové bří
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1843,  -
Datum a místo úmrtí1870, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal Feller Franz st.
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1840  Valkeřice, sv. Barbory  rV               pozn.  
 1843  Skorotice, sv. Václava  oV            30 kr.    pozn.  
 1847  Ústí nad Labem, klášter dominikánů - kostel sv. Vojtěcha  noV            30 zl. k. m.    pozn.  
 1848  ¤ Ústí nad Labem, klášter dominikánů - kostel sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1850  Mojžíř, sv. Šimona a Judy  V  mz    I/12  E/E  900 zl.    pozn.  • D
 1858  Nakléřov, sv. Josefa  rV            230 zl.    pozn.  
 1864  Teplice, děkanský kostel sv. Jana Křtitele  V  mz    II/18  E-trf/trf-E     pozn.  
 1869  Stebno, sv. Šimona a Judy  noV            225 zl. v. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 27, 31, 32, 37, 42, 42, 56, 60, 61
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 103
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 90, 105
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 53, 104, 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 42,43, 54, 66, 79, 80,81, 85,86, 87
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 26, 27, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 55, 55, 55, 57, 57, 61, 62, 64
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 370
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 174
10. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Přečaply, sv. Matouš
11. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Hora Svaté Kateřiny, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail