Fellerové bří
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1843,  -
Datum a místo úmrtí1870, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal Feller Franz st.
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Větrov, kaple sv. Antonína Paduánského  V  mz    I/6  nE/nE     pozn.   D
   ?  Krásná Lípa, starokatolický kostel  P  mz    I/5  nE/nE     pozn.   D
   ?  Klíny, zaniklý kostel sv. Antonína Paduánského  V  mz      ?/?  1350 fl.    pozn.  
 1840  Valkeřice, sv. Barbory  rV               pozn.  
 1843  Skorotice, sv. Václava  oV            30 kr.    pozn.  
 1843  Mukařov, sv. Františka z Assisi  noV               pozn.  
 1844  Zubrnice, sv. Maří Magdaleny  V  mz    I/10  nE/E  600 zl.    pozn.  
 1844  Valtířov, sv. Václava  oV            231 zl.    pozn.  
 1844  Velký Šenov, sv. Bartoloměje  V  mz    II/14  nE/nE  1181 zl. k. m.    pozn.  
 1845  Horní Ročov, Narození Panny Marie  oP               pozn.  
 1845  Ústí nad Labem, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV            500 zl.    pozn.  
 1845  Vilémov, poutní kostel Narození Panny Marie  V  mz    I/8  nE/nE     pozn.  
 1845  Mukařov, sv. Františka z Assisi  rV            70 zl.    pozn.  
 1846  Ústí nad Labem, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  rV            698 zl. v. m.    pozn.  
 1846  Proboštov, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1847  Ústí nad Labem, klášter dominikánů - kostel sv. Vojtěcha  noV            30 zl. k. m.    pozn.  
 1848  ¤ Ústí nad Labem, klášter dominikánů - kostel sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1850  Mojžíř, sv. Šimona a Judy  V  mz    I/12  E/E  900 zl.    pozn.  • D
 1852  Chlumec, sv. Havla  V  mz    II/20  E/E  2426 zl.    pozn.  • D
 1854  Modlany, sv. Apolináře  V  mz    II/12  E/E     pozn.  •
 1858  Roztoky, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz    I/9  E/E  600 zl.    pozn.  
 1858  Nakléřov, sv. Josefa  rV            230 zl.    pozn.  
 1860  Chabařovice, Narození Panny Marie  oV            189 zl. k. m.    pozn.  
 1860  Radíčeves, sv. Václava  viV               pozn.  
 1864  Teplice, děkanský kostel sv. Jana Křtitele  V  mz    II/18  E-trf/trf-E     pozn.  
 1865  Radíčeves, sv. Václava  V  mz    I/8  E/E     pozn.   D
 1868  Krásná Lípa - Sněžná, Panny Marie Sněžné  V  mz    I/8  E/E     pozn.   D
 1869  Stebno, sv. Šimona a Judy  noV            225 zl. v. m.    pozn.  
 1870  Ústí nad Labem, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            270 zl. v. m.    pozn.  
 1873  Počaply, sv. Vojtěcha  oV            225 zl. v. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 27, 31, 32, 37, 42, 42, 56, 60, 61
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 103
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 90, 105
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 53, 104, 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 42,43, 54, 66, 79, 80,81, 85,86, 87
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 26, 27, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 55, 55, 55, 57, 57, 61, 62, 64
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 370
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 174
10. Vít, H. - Tomáš, H.: Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, s. 47
11. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Přečaply, sv. Matouš
12. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Hora Svaté Kateřiny, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail