Fellerové bří
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1843,  -
Datum a místo úmrtí1870, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal Feller Franz st.
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 27, 31, 32, 37, 42, 42, 56, 60, 61
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 103
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 90, 105
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 53, 104, 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 42,43, 54, 66, 79, 80,81, 85,86, 87
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 26, 27, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 55, 55, 55, 57, 57, 61, 62, 64
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 370
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 174
10. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Přečaply, sv. Matouš
11. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Hora Svaté Kateřiny, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail