Fischpera Johann
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 9. 1835, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo   Marie Mundlová (cca 1840 - 29.11.1904) ze Zejbíše, 12. 11. 1861, Marie zemřela v Českých Budějovicích ve věku 63 let na zácpu.
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Sušice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 6
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 12,13, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 20, 24, 26, 28, 28, 28, 30, 33, 33
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0, 0
6. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
7. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 185
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 38, 59, 65, 66, 1055
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
10. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 233
11. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 111,112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 114
12. Fotografie varhan, údaje z Katastru varhan. - Úboč, sv. Mikuláš
13. Katastr varhan, karton 613 - Budislavice, sv. Jiljí
14. Katastr varhan, okr. Budějovice - Kamenný Újezd, Všech Svatých
15. Katastr varhan, okr. Třeboň, fol. 378 - Třeboň,
16. Katastr varhan. - Nýrsko, Čtrnáct sv. Pomocníků
17. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
18. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
19. Matrika zemřelých, ČB.
20. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Dobrá Voda, Nanebevzetí Panny Marie
21. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Žihobce, Proměnění Páně
22. Nápis na křídle měchu varhan. Dokumentováno r. 2015. ŠS. - Kašperské Hory, sv. Markéta
23. Nápis ve varhanách. Dle fotografie z r. 2015. - Kašperské Hory, sv. Markéta
24. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Čachrov, sv. Václav
25. Rekviziční katastr, vik. Nové Hrady, fol. 568 - Římov, sv. Duch
26. Rekviziční katastr, vik. Nové Hrady, fol. 573 - Besednice, sv. Prokop
27. Rekviziční katastr. - Hradešice, sv. Antonín Paduánský
28. , s. 0
29. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Nedvědice, sv. Mikuláš
30. Zběžná prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Dubné, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail