Fischpera Johann
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 9. 1835, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo   Marie Mundlová (cca 1840 - 29.11.1904) ze Zejbíše, 12. 11. 1861, Marie zemřela v Českých Budějovicích ve věku 63 let na zácpu.
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Sušice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1870  Dolany, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1875  Besednice, sv. Prokopa  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1880  Nýrsko, Čtrnácti sv. Pomocníků  V  mz    I/9  ?/?     pozn.  
 1880  Dobrš, Zvěstování Páně  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  •
 1882  Bošilec, farní kostel sv. Martina  oV               pozn.  
 1885  Borovany, farní kostel Navštívení Panny Marie  přV            180 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 6
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 10, 11, 12,13, 8, 8, 8, 9, 9, 15, 16, 17, 20, 20, 24, 26, 28, 28, 28, 30, 33, 33
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0, 0
6. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
7. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 185
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 38, 59, 66, 1055
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
10. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 233
11. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 111,112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 114
12. Katastr varhan, karton 613 - Budislavice, sv. Jiljí
13. Katastr varhan. - Nýrsko, Čtrnáct sv. Pomocníků
14. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
15. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
16. Matrika zemřelých, ČB.
17. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Dobrá Voda, Nanebevzetí Panny Marie
18. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Žihobce, Proměnění Páně
19. Nápis na křídle měchu varhan. Dokumentováno r. 2015. ŠS. - Kašperské Hory, sv. Markéta
20. Nápis ve varhanách. Dle fotografie z r. 2015. - Kašperské Hory, sv. Markéta
21. Rekviziční katastr. - Hradešice, sv. Antonín Paduánský
22. , s. 0
23. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Nedvědice, sv. Mikuláš
24. Zběžná prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Dubné, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail