Fischpera Johann
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 9. 1835, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo   Marie Mundlová (cca 1840 - 29.11.1904) ze Zejbíše, 12. 11. 1861, Marie zemřela v Českých Budějovicích ve věku 63 let na zácpu.
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Sušice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1875  Besednice, sv. Prokopa  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1879  Purkarec, sv. Jiří  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1880  Skočice, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/6  ?/?     pozn.  
 1882  Bošilec, farní kostel sv. Martina  oV               pozn.  
 1883  Hradešice, sv. Antonína Paduánského  V  mz    I/8  ?/?  800 zl.    pozn.  
 1885  Stará Dobev, sv. Brikcí  V  mz    I/6  ?/?     pozn.  
 1886  Netolice, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            182 zl.    pozn.  
 1887  Olešnice, sv. Václava  V  mz    I/8  ?/?     pozn.   D
 1888  Netolice, sv. Václava  oV            93 zl.    pozn.  
 1891  Němčice, sv. Mikuláše  V      I/7  ?/?  925 zl.    pozn.   D
 1898  Zlatá Koruna, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 6
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
4. Bohumil, L.: Varhany v zaniklých kostelích Prachaticka. Zlatá Stezka 29, s. 6
5. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 12,13, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 20, 24, 26, 28, 28, 28, 30, 33, 33
6. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0, 0
7. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
8. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 185
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 38, 59, 65, 66, 1055
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
11. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 233
12. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 111,112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 114
13. Fotografie varhan, údaje z Katastru varhan. - Úboč, sv. Mikuláš
14. Katastr varhan, karton 613 - Budislavice, sv. Jiljí
15. Katastr varhan, okr. Budějovice - Kamenný Újezd, Všech Svatých
16. Katastr varhan, okr. Třeboň, fol. 378 - Třeboň,
17. Katastr varhan. - Nýrsko, Čtrnáct sv. Pomocníků
18. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
19. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
20. Matrika zemřelých, ČB.
21. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Dobrá Voda, Nanebevzetí Panny Marie
22. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Žihobce, Proměnění Páně
23. Nápis na křídle měchu varhan. Dokumentováno r. 2015. ŠS. - Kašperské Hory, sv. Markéta
24. Nápis ve varhanách, ŠS. - Český Krumlov, Boží těla a Panna Maria Bolestná
25. Nápis ve varhanách. Dle fotografie z r. 2015. - Kašperské Hory, sv. Markéta
26. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Čachrov, sv. Václav
27. Rekviziční katastr, vik. Nové Hrady, fol. 568 - Římov, sv. Duch
28. Rekviziční katastr, vik. Nové Hrady, fol. 573 - Besednice, sv. Prokop
29. Rekviziční katastr. - Hradešice, sv. Antonín Paduánský
30. , s. 0
31. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Nedvědice, sv. Mikuláš
32. Zběžná prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Dubné, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail