Gartner Anton Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:5. 8. 1707,  -
Datum a místo úmrtí11. 7. 1771, -
Sňatek, datum, místo   Sophie, roz. Dollhopfová, -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 ?  Tachov, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/20  nE      pozn.  •
 1749  Ovesné Kladruby, sv. Vavřince  V  mz      nE/E  320 zl.    pozn.  •
 1756  Toužim, děkanský kostel Narození Panny Marie  V  mz    I  nE/nE  250 zl.    pozn.  
 1757  Domažlice, Narození Panny Marie  V  mz    II/21  nE/E     pozn.  •
 1766  Teplá, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie  V  mz             pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 118, 206
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 640
3. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s. 99
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 134, 138
5. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 56
6. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 2, 5, 6, 19, 25
7. Archiv organologů Arcidiecéze pražské. - Teplá, Zvěstování Panny Marie
8. Prohlídka varhan, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Klenčí pod Čerchovem, sv. Martin
9. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Tachov, Nanebevzetí Panny Marie
10. Sdělení T. Horáka, r. 2009 - datace. - Ovesné Kladruby, sv. Vavřinec
11. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Domažlice, Narození Panny Marie
12. znicenekostely.cz, prohlídka varhan - Svatý Kříž u Chotěšova, sv. Jan
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail