Gartner Josef I.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 5. 1769,  -
Datum a místo úmrtí8. 4. 1847, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil Gartner Josef III.
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1822  Tachov, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  čV+lV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 640
2. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 3, 11
3. Nápis ve varhanách. - Tachov, Nanebevzetí Panny Marie
4. nápis ve vzdušnici - Pořín, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail