Gartner Josef III.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 8. 1796, Tachov
Datum a místo úmrtí30. 5. 1863, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Kolb Franz Xaver
2. Schmidt Kašpar
3. Gartner Josef I.
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Schiffner Karl
2. Vocelka Karel
           - předal Schiffner Karl
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1816  Praha - Zbraslav, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 1821  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  oV               pozn.  
 1822  Křečhoř, sv. Václava  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1831  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  P  mz    I/6  E/E     pozn.  
 *1837  Horní Blatná, sv. Vavřince  nV               pozn.  
 1837  Kolín, děkanský kostel sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1837  Horní Ročov, Narození Panny Marie  P  mz    I  nE/nE  200 zl.    pozn.  
 1838  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            60 zl. v. m.    pozn.  
 1841  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje  oV            580 zl.    pozn.  
 1843  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  poV            20 zl.    pozn.  
 1843  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  nV  mz    II/20      2790 zl.    pozn.  
 1844  Žatec, Nanebevzetí Panny Marie  noV               pozn.  
 1845  Louny, děkanský kostel sv. Mikuláše  noV               pozn.  
 1846  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  V  mz    II/20  nE/nE     pozn.  
 1847  Louny, děkanský kostel sv. Mikuláše  oV            390 zl.    pozn.  
 1848  Praha - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha  V  mz    I/6  E/E     pozn.  •
 1849  Tehov, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz    I/5  E/E     pozn.  
 1854  Kbel, Všech Svatých  V  mz    I/8  ?/?     pozn.   D
 1855  Dřetovice, sv. Václava  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 1857  Karlštejn, sv. Palmáce  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 1858  Číhošť, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1859  Libušín, sv. Jiří  V  mz    I/5  E/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 39, 42, 46, 49, 78, 80, 80, 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 90
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 48, 53, 74, 75, 128
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 43, 72, 74, 126, 194
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 38, 70, 89
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46
7. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 102, 102, 102, 102, 163,165, 99, 99, 99, 166, 168, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 173, 173, 174, 174, 175, 176, 176, 179, 181, 215, 215
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 97, 859
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
14. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 13, 21, 23, 36
16. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 226
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 3, 3
18. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182, 183
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
21. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
22. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart, sv. Antonín Paduánský
23. Kronika farnosti Chýše 1660-1949, p.28 - Chýše, Panna Maria
24. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Břest, sv. Jakub
25. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2000) - Rybníky,
26. Nápis v positivu. - Praha - Staré Město, Matka Boží před Týnem
27. Nápis ve varhanách. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
28. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, vik. Bor - Jedlina, sv. Anna
30. Rekviziční katastr. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
31. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Kbel, Všech Svatých
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
33. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
34. nápis ve varhanách - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail