Gartner Josef III.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 8. 1796, Tachov
Datum a místo úmrtí30. 5. 1863, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Kolb Franz Xaver
2. Schmidt Kašpar
3. Gartner Josef I.
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Schiffner Karl
2. Vocelka Karel
           - předal Schiffner Karl
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1824  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  oV               pozn.  
 1828  Jedlina, sv. Anny  V  mz    I/10  ?/?     pozn.  
 1830  Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína  oV               pozn.  
 1833  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  oV               pozn.  
 1833  Lázně Kynžvart, zámecká kaple sv. Antonína Paduánského  V  mz    I/7  ?/?     pozn.  
 1834  Zelená Lhota, sv. Wolfganga  oV               pozn.  
 1836  Býčkovice, Povýšení sv. Kříže  nV  mz    I/10  ner   975 zl. k. m.    pozn.  
 1837  Býčkovice, Povýšení sv. Kříže  V  mz    II/14  nE/nE     pozn.  
 1845  Libáň, sv. Ducha  viV               pozn.  
 1845  Libáň, sv. Ducha  nV  mz    II  ner   1450 zl. k. m.    pozn.  
 1846  Nymburk, sv. Jiljí  orV               pozn.  
 1848  Rybníky, evangelický kostel  V  mz    I/5  E-trf/trf-E     pozn.   D
 1848  Břest, sv. Jakuba  V  mz    I/8  E-trf/trf-E     pozn.  
 1854  Ploskovice, zámecká kaple  V  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1856  Česká Lípa, Narození Panny Marie  oV            425 zl. k. m.    pozn.  
 1857  Býčkovice, Povýšení sv. Kříže  oV            158 zl.    pozn.  
 1861  Chýše, klášterní kostel Panny Marie  oV            300 zl. v. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 39, 42, 46, 49, 78, 80, 80, 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 90
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 48, 53, 74, 75, 128
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 43, 53, 72, 74, 104, 126, 194
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 38, 70, 89
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46
7. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 163,165, 99, 99, 99, 102, 102, 102, 102, 166, 168, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 173, 173, 174, 174, 175, 176, 176, 179, 181, 215, 215
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 97, 859
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
14. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 13, 21, 23, 36
16. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 226
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 3, 3
18. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182, 183
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
21. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
22. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart, sv. Antonín Paduánský
23. Kronika farnosti Chýše 1660-1949, p.28 - Chýše, Panna Maria
24. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Břest, sv. Jakub
25. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2000) - Rybníky,
26. Nápis v positivu. - Praha - Staré Město, Matka Boží před Týnem
27. Nápis ve varhanách. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
28. Nápis ve vzdušnici hlavního stroje. - Praha - Košíře, Nejsvětější Trojice
29. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
30. Rekviziční katastr, vik. Bor - Jedlina, sv. Anna
31. Rekviziční katastr. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
32. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Kbel, Všech Svatých
33. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
34. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
35. nápis ve varhanách - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail