Gartner Josef III.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 8. 1796, Tachov
Datum a místo úmrtí30. 5. 1863, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Kolb Franz Xaver
2. Schmidt Kašpar
3. Gartner Josef I.
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Schiffner Karl
2. Vocelka Karel
           - předal Schiffner Karl
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1826  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oP               pozn.  
 1830  Čáslav, děkanský kostel sv. Petra a Pavla  P  mz    I  ?/?     pozn.  
 1830  Praha - Břevnov, klášter benediktinů - kostel sv. Markéty  oV               pozn.  
 1830  Mělník, proboštský kostel sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1833  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  oV               pozn.  
 1834  Mělník, proboštský kostel sv. Petra a Pavla  oV            187 zl. k. m.    pozn.  
 1838  Jičín, Panny Marie Bolestné  noV        ner   92 zl. k. m.    pozn.  
 1845  Liběchov, sv. Havla  oV               pozn.  
 1849  Bechlín, sv. Václava  nV        ner   300 zl. k. m.    pozn.  
 1860  Dolní Slivno, sv. Františka z Assisi  oV            270 zl. rak. měny    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 39, 42, 46, 49, 78, 80, 80, 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 90
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 48, 53, 74, 75, 128
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 43, 53, 72, 74, 104, 126, 194
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 38, 70, 89
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46
7. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 163,165, 99, 99, 99, 102, 102, 102, 102, 166, 168, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 173, 173, 174, 174, 175, 176, 176, 179, 181, 215, 215
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 97, 859
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
14. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 13, 21, 23, 36
16. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 226
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 3, 3
18. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182, 183
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
21. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
22. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart, sv. Antonín Paduánský
23. Kronika farnosti Chýše 1660-1949, p.28 - Chýše, Panna Maria
24. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Břest, sv. Jakub
25. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2000) - Rybníky,
26. Nápis v positivu. - Praha - Staré Město, Matka Boží před Týnem
27. Nápis ve varhanách. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
28. Nápis ve vzdušnici hlavního stroje. - Praha - Košíře, Nejsvětější Trojice
29. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
30. Rekviziční katastr, vik. Bor - Jedlina, sv. Anna
31. Rekviziční katastr. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
32. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Kbel, Všech Svatých
33. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
34. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
35. nápis ve varhanách - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail