Gartner Josef III.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 8. 1796, Tachov
Datum a místo úmrtí30. 5. 1863, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Kolb Franz Xaver
2. Schmidt Kašpar
3. Gartner Josef I.
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Schiffner Karl
2. Vocelka Karel
           - předal Schiffner Karl
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Praha - Invalidovna, kaple sv. Kříže  P  mz    I/?  ?/?     pozn.  
 1820  Praha - Nové Město, sv. Petra  oV               pozn.  
 1821  Praha - Nové Město, sv. Kříže  V  mz    I/10  ?/?     pozn.  •
 1823  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV            1485 zl.    pozn.  
 1828  Praha - Nové Město, sv. Jindřicha  oV            41 kr.    pozn.  
 1830  Praha - Nové Město, sv. Petra  oV               pozn.  
 1831  Praha - Strahov, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 ? 1832  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  trfV   mz             pozn.  
 1832  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  přV  mz    II/18  ?/?  12 kr.    pozn.  
 1833  Praha - Nové Město, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1833  Praha - Hradčany, donucovací pracovna, kaple sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/6  ?/?  325 zl.    pozn.  
 1834  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1840  Praha - Nové Město, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1841  Praha - Petřín, sv. Vavřince  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 1842  Praha - Zlíchov, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/9  ?/?  655 zl.    pozn.  
 1842  Jáchymov, sv. Jáchyma  noV               pozn.  
 1843  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 1844  Praha - Nové Město, sv. Petra  oV               pozn.  
 1847  Chodov u Karlových Varů, sv. Vavřince  nV            1850 zl.    pozn.  
 1847  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  čV            62 kr.    pozn.  
 1848  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 1849  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 1851  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 1853  Praha - Nové Město, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1854  Praha - Zlíchov, sv. Filipa a Jakuba  oV            36 zl.    pozn.  
 1855  Praha - Malá Strana, sv. Karla Boromejského  V  mz    II/11  nE/nE     pozn.  
 1856  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 1859  Praha - Nové Město, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1859  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1859  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 39, 42, 46, 49, 78, 80, 80, 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 90
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 48, 53, 74, 75, 128
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 43, 72, 74, 126, 194
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 38, 70, 89
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46
7. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 102, 102, 102, 102, 163,165, 99, 99, 99, 166, 168, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 173, 173, 174, 174, 175, 176, 176, 179, 181, 215, 215
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 97, 859
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
14. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 13, 21, 23, 36
16. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 226
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 3, 3
18. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182, 183
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
21. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
22. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart, sv. Antonín Paduánský
23. Kronika farnosti Chýše 1660-1949, p.28 - Chýše, Panna Maria
24. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Břest, sv. Jakub
25. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2000) - Rybníky,
26. Nápis v positivu. - Praha - Staré Město, Matka Boží před Týnem
27. Nápis ve varhanách. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
28. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, vik. Bor - Jedlina, sv. Anna
30. Rekviziční katastr. - Hojsova Stráž, Neposkvrněné početí Panny Marie
31. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Kbel, Všech Svatých
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
33. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
34. nápis ve varhanách - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail