Gartner Vinzenz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 1. 1748,  -
Datum a místo úmrtí25. 6. 1820, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1779  ¤ Kladruby u Stříbra, sv. Jakuba  V  mz    II/11  trf-nE/E     pozn.  
 1787  Přílezy, sv. Bartoloměje  lV            4 zl.    pozn.  
 1787  Opařany, sv. Františka Xaverského  oV               pozn.  
 1789  Tachov, klášterní kostel sv. Maří Magdaleny  V  mz    II/20  E/E     pozn.  
 1798  Červené Dřevo, Panny Marie Bolestné  V  mz    I/10  nE/nE     pozn.  
 1801  Ostrov nad Ohří, farní kostel sv. Michaela  oV            200 zl.    pozn.  
 1802  Jindřichovice, sv. Martina  V  mz    II/14  E/E     pozn.   D
 1804  Nová Ves, Nejsvětější Trojice  V  mz    II/12  nE/nE  830 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 139
3. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 14, 24, 42, 44, 46
4. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 11
5. Katastr varhan, karton 614. - Opařany, sv. František Xaverský
6. Rekviziční katastr. - Červené Dřevo, Panna Maria Bolestná
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail