Gartner Vinzenz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 1. 1748,  -
Datum a místo úmrtí25. 6. 1820, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 139
3. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 14, 24, 42, 44, 46
4. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 11
5. Katastr varhan, karton 614. - Opařany, sv. František Xaverský
6. Rekviziční katastr. - Červené Dřevo, Panna Maria Bolestná
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail