Guth Ferdinand Adalbert
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1742, Budyně nad Ohří
Datum a místo úmrtí1824, Čistá u Rakovníka, čp. 85
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Guth Andreas - děd
2. Guth Johann Mathias - bratr
3. Guth František Karel Antonín - otec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka, čp. 85
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1789  Hořovice, kaple Loreta  P  mz    I  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 32, 72, 89, 89, 92, 101, 114, 117, 118, 82,83
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82, 212
3. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
5. Vorel, J.: Historie varhanářů Guthů z Čisté. Edice "Radimova Lípa" Okresního muzea Plzeň - sever, sv. 8 , s. 7
6. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
7. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Loreta
8. NA, Řád Františkánů, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
9. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
10. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
11. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail