Guth Ferdinand Adalbert
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1742, Budyně nad Ohří
Datum a místo úmrtí1824, Čistá u Rakovníka, čp. 85
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Guth Andreas - děd
2. Guth Johann Mathias - bratr
3. Guth František Karel Antonín - otec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka, čp. 85
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 32, 72, 89, 89, 92, 101, 114, 117, 118, 82,83
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
4. Vorel, J.: Historie varhanářů Guthů z Čisté. Edice "Radimova Lípa" Okresního muzea Plzeň - sever, sv. 8 , s. 7
5. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
6. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Loreta
7. NA, Řád Františkánů, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
8. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
9. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
10. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail