Guth Ferdinand Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1815, Čistá
Datum a místo úmrtí16. 10. 1872, Žatec
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Karel - syn
2. Guth Leopold Dionysius - otec
3. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - strýc
4. Guth Johann Mathias - prastrýc
5. Guth František Karel Antonín - praděd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá u Rakovníka, r. 1834 se rozešel se svým strýcem
2. , Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1838  Veclov, Všech Svatých  oV               pozn.  
 ? 1841  ¤ Praha, seminární kostel  P  mz    I/5         pozn.  
 1862  Němčice, Nanebevzetí Panny Marie  přV  mz    I/9  ?/?     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 77
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 38, 42, 45, 48, 49, 49, 56, 70, 83, 90, 96, 96, 101, 108, 128, 132, 135
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 78
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 669, 727, 843, 1052, 1055, 1082, 1195
5. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
6. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
7. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 157, 157
8. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
9. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10, 45, 50, 50
10. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
11. Fotografie varhany. http://farnost-dysina.wz.cz/html/varhany.html - Planá nade Mží, Nanebevzetí Panny Marie
12. Katastr varhan, karton 615, okr. Žlutice - Žalmanov, Nanebevzetí Panny Marie
13. Katastr varhan, okr. Kralovice - Kozojedy, sv. Mikuláš
14. Katastr varhan. - Mnichovice, Narození Panny Marie
15. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
16. Prohlídka nástroje, Štěpán Svoboda, 2018 - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
17. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
18. Rekviziční katastr. - Švihov, sv. Jiljí
19. Zvěřina Antonín: Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy, kolébka křesťanství v Čechách, Levý Hradec 1937, p. 8 - Praha,
20. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail