Guth Ferdinand Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1815, Čistá
Datum a místo úmrtí16. 10. 1872, Žatec
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Karel - syn
2. Guth Leopold Dionysius - otec
3. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - strýc
4. Guth Johann Mathias - prastrýc
5. Guth František Karel Antonín - praděd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá u Rakovníka, r. 1834 se rozešel se svým strýcem
2. , Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1834  Všesulov, sv. Martina  trfP   mz    I/6         pozn.  
 1834  Čistá, sv. Anny  trfP   mz    I/6         pozn.  
 1838  Veclov, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1838  Planá nade Mží, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 cca 1840  Mnichovice, Narození Panny Marie  +poz  mz    II/13         pozn.  
 1844  Rokycany, Nejsvětější Trojice  V  mz    I  nE/E     pozn.  
 1848  Radnice, sv. Václava  oV            300 zl.    pozn.  
 1859  Švihov, sv. Jiljí  V  mz    I/5  ?/?  300 zl.    pozn.   D
 1859  Švihov, farní kostel sv. Václava  oV            379 zl.    pozn.  
 1860  Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1862  Němčice, Nanebevzetí Panny Marie  přV  mz    I/9  ?/?     pozn.  
 1862  Město Touškov, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz    II/16  E/E  3500 fl.    pozn.  
 1869  Štěnovice, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 77
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 38, 42, 45, 48, 49, 49, 56, 70, 83, 90, 96, 96, 101, 108, 128, 132, 135
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 78
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 669, 727, 843, 1052, 1055, 1082, 1195
5. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 157, 157, 157
7. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
8. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10, 45, 50, 50
9. Fotografie varhany. http://farnost-dysina.wz.cz/html/varhany.html - Planá nade Mží, Nanebevzetí Panny Marie
10. Katastr varhan, karton 615, okr. Žlutice - Žalmanov, Nanebevzetí Panny Marie
11. Katastr varhan, okr. Kralovice - Kozojedy, sv. Mikuláš
12. Katastr varhan. - Mnichovice, Narození Panny Marie
13. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
14. Prohlídka nástroje, Štěpán Svoboda, 2018 - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
15. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
16. Rekviziční katastr. - Švihov, sv. Jiljí
17. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail