Guth Ferdinand Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1815, Čistá
Datum a místo úmrtí16. 10. 1872, Žatec
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Karel - syn
2. Guth Leopold Dionysius - otec
3. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - strýc
4. Guth Johann Mathias - prastrýc
5. Guth František Karel Antonín - praděd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá u Rakovníka, r. 1834 se rozešel se svým strýcem
2. , Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  ¤ Mořina, sv. Stanislava  +ped  mz    I/8         pozn.  
 1829  Želeč, sv. Mikuláše  V  mz    I/7  nE/nE  290 zl.    pozn.   D
 1834  Všesulov, sv. Martina  trfP   mz    I/6         pozn.  
 1834  Čistá, sv. Anny  trfP   mz    I/6         pozn.  
 1838  Veclov, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1839  Otročín, sv. Michaela  V  mz    II/16  ?/E     pozn.  •
 1840  ¤ Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I  nE   30 kr.    pozn.  
 cca 1840  Mnichovice, Narození Panny Marie  +poz  mz    II/13         pozn.  
 1843  Sokolov, sv. Jakuba Většího  noV            850 zl.    pozn.  
 1843  Sokolov, sv. Jakuba Většího  noV            1451 zl.    pozn.  
 1844  Stradonice, hřbitovní kaple sv. Liboria  V  mz    I/6  E/E     pozn.  •
 1844  Rokycany, Nejsvětější Trojice  V  mz    I  nE/E     pozn.  
 1849  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  npřV  mz    II/15  ner   424 zl.    pozn.  •
 1849  Panoší Újezd, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1859  Švihov, sv. Jiljí  V  mz    I/5  ?/?  300 zl.    pozn.   D
 1862  Němčice, Nanebevzetí Panny Marie  přV  mz    I/9  ?/?     pozn.  
 1864  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  přV  mz    II/20  nE/E  30 kr.    pozn.  •
 1864  Senkov, kaple Panny Marie  trfV         nE/nE  20 zl.    pozn.  
 1867  Postoloprty, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            485 zl.    pozn.  
 1867  Pnětluky, sv. Matouše  V  mz    I/7  nE/nE  90 zl.    pozn.  
 1868  Deštnice, Navštívení Panny Marie  přV  mz    I/6         pozn.  
 1868  Pnětluky, sv. Matouše  oV               pozn.  
 1869  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  npřV            502 zl.    pozn.  
 1869  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1869  Skupice, sv. Jana Křtitele  nV  mz    I/5  ner   500 zl.    pozn.  
 1871  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            22 zl.    pozn.  •
 1872  Žatec, Nanebevzetí Panny Marie  rV               pozn.  
 1872  Libyně, sv. Jiljí  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 77
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 38, 42, 45, 48, 49, 49, 56, 70, 83, 90, 96, 96, 101, 108, 128, 132, 135
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 78
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 669, 727, 843, 1052, 1055, 1082, 1195
5. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
6. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
7. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 157, 157
8. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
9. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10, 45, 50, 50
10. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
11. Fotografie varhany. http://farnost-dysina.wz.cz/html/varhany.html - Planá nade Mží, Nanebevzetí Panny Marie
12. Katastr varhan, karton 615, okr. Žlutice - Žalmanov, Nanebevzetí Panny Marie
13. Katastr varhan, okr. Kralovice - Kozojedy, sv. Mikuláš
14. Katastr varhan. - Mnichovice, Narození Panny Marie
15. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
16. Prohlídka nástroje, Štěpán Svoboda, 2018 - Šťáhlavy, sv. Vojtěch
17. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
18. Rekviziční katastr. - Švihov, sv. Jiljí
19. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail