Guth Ferdinand Leopold Martin st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1784,  -
Datum a místo úmrtí1857, Čistá, čp. 5
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Václav - syn
2. Guth Ferdinand Adalbert - otec
3. Guth Johann Mathias - strýc
4. Guth František Karel Antonín - děd
5. Guth Ferdinand Johann - synovec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka, čp. 85 a 6
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 39
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 58, 64, 64, 124, 132
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 156
6. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 59
8. Dokumentace varhan, r. 2011, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
9. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
10. Liber memorabilium II, Nižbor, p. 41 - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
11. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
12. Nápis ve varhanách - Drahoňův Újezd, sv. Jakub Větší
13. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
14. Rekviziční katastr - datace. Fotografie varhan - autorství. - Hyršov, Dobrý Pastýř
15. Rekviziční katastr. - Přeštice, Nanebevzetí Panny Marie
16. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail