Guth Ferdinand Leopold Martin st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1784,  -
Datum a místo úmrtí1857, Čistá, čp. 5
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Václav - syn
2. Guth Ferdinand Adalbert - otec
3. Guth Johann Mathias - strýc
4. Guth František Karel Antonín - děd
5. Guth Ferdinand Johann - synovec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka, čp. 85 a 6
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1831  Hořovice, Nejsvětější Trojice  oV            61 zl.    pozn.  
 1831  Hořovice, kaple Loreta  oP               pozn.  
 1836  ¤ Hyršov, Dobrého Pastýře  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 1838  Veclov, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1843  Dlažkovice, sv. Václava  rV            120 zl. k. m.    pozn.  
 1849  Drahoňův Újezd, sv. Jakuba Většího  V  mz    I/9  E-trf/trf-E     pozn.  
 1852  Seč u Blovic, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/13  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 39
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 58, 64, 64, 124, 132
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 156
6. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 59
8. Dokumentace varhan, r. 2011, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
9. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
10. Liber memorabilium II, Nižbor, p. 41 - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
11. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
12. Nápis ve varhanách - Drahoňův Újezd, sv. Jakub Větší
13. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
14. Rekviziční katastr - datace. Fotografie varhan - autorství. - Hyršov, Dobrý Pastýř
15. Rekviziční katastr. - Přeštice, Nanebevzetí Panny Marie
16. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail