Guth Ferdinand Leopold Martin st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1784,  -
Datum a místo úmrtí1857, Čistá, čp. 5
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Václav - syn
2. Guth Ferdinand Adalbert - otec
3. Guth Johann Mathias - strýc
4. Guth František Karel Antonín - děd
5. Guth Ferdinand Johann - synovec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka, čp. 85 a 6
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1848  Nižbor, Povýšení sv. Kříže  V  mz    I/8  E/E  400 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Guthové, varhanáři z Čisté, s. 196
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 39
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 58, 64, 64, 124, 132
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896, 961
5. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 156
7. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
8. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 59
9. Dokumentace varhan, r. 2011, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
10. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
11. Liber memorabilium II, Nižbor, p. 41 - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
12. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
13. Nápis ve varhanách - Drahoňův Újezd, sv. Jakub Větší
14. Nápis ve varhanách, ŠS. - Podbořánky, sv. Jakub Větší
15. Prohlídka varhan, r. 2006, nápis ve varhanách. - Veclov, Všech Svatých
16. Rekviziční katastr - datace. Fotografie varhan - autorství. - Hyršov, Dobrý Pastýř
17. Rekviziční katastr, vik. Bílina, nefol. - Chouč, sv. Kateřina
18. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 75 - Klášterec nad Ohří, Nejsvětější Trojice
19. Rekviziční katastr. - Přeštice, Nanebevzetí Panny Marie
20. Restaurátorský záměr, Štěpán Svoboda, r. 2020. - Plasy, sv. Václav
21. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
22. nápis ve varhanách - Němčice, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail