Guth Ferdinand (novostrašecký)
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1822, Čistá
Datum a místo úmrtí1893, Nové Strašecí
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Guth Václav - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá
2. , Nové Strašecí
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1860  Srbeč, sv. Jakuba  V  mz    I/8  E3-mP/E     pozn.  •
 1863  Nezdice, sv. Prokopa  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 1878  Svádov, sv. Jakuba Většího  oV           115 zl.    pozn.  
 1887  Křivoklát, sv. Petra  trfV   mz    I/8        pozn.  
 1887  Zbečno, sv. Martina  trfV   mz    I/8        pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 33, 44, 49, 49, 49, 58, 60, 61, 64, 93, 93, 93, 105, 111, 111, 112, 118, 121
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 34, 47, 54, 88
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46, 62
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896, 1225
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 9, 42, 57
8. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 21, 25
9. Laskavé sdělení T. Horáka, r. 2016 - Slavětín, sv. Jakub
10. Nápis ve vzdušnici. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
11. Prohlídka varhan, r. 2010. - Srbeč, sv. Jakub
12. Rekviziční katastr. - Nezdice, sv. Prokop
13. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
14. nápis na ucpávce manuálové vzdušnice - Veclov, Všech Svatých
15. nápis na ucpávce vzdušnice - Hýskov, Narození Panny Marie
16. nápis ve varhanách - Hostivice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail