Guth Ferdinand (novostrašecký)
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1822, Čistá
Datum a místo úmrtí1893, Nové Strašecí
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Guth Václav - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá
2. , Nové Strašecí
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1839  Chožov, sv. Michala  rV               pozn.  
 1851  Hýskov, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1854  Veclov, Všech Svatých  rV               pozn.  
 1855  Lubná, sv. Jiří  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1858  Pozdeň, Stětí sv. Jana Křtitele  V  mz    I/11  E/E     pozn.  • D
 1861  Čestín, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/9  E/E     pozn.  
 1865  Koštice, sv. Antonína Paduánského  V  mz    I/7  E/E  800 zl.    pozn.   D
 1865  Peruc, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1868  Kličín, kaple sv. Jana Nepomuckého  oV        nE/nE  175 zl.    pozn.  
 1868  Radonice nad Ohří, Povýšení sv. Kříže  rozšV               pozn.  
 1869  Chvatěruby, sv. Petra a Pavla  V  mz  119  I/7  E/E     pozn.   D
 1870  Peruc, sv. Petra a Pavla  oV            10 zl.    pozn.  
 1870  Hostín, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/7  E/E     pozn.  • D
 1871  Nový Dům, sv. Maří Magdaleny  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1872  Běleč, sv. Mikuláše  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 1872  Smolnice, sv. Bartoloměje  noV        ner   278 zl.    pozn.  
 1872  Telce, sv. Mikuláše a sv. Anny  přP            550 zl.    pozn.  
 1876  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            14 zl.    pozn.  
 1876  Valtířov, sv. Václava  rV      II/14      155 zl.    pozn.  
 1878  Veclov, Všech Svatých  rV               pozn.  
 1878  Peruc, sv. Petra a Pavla  rV            277 zl.    pozn.  
 1879  ¤ Vidhostice, sv. Martina  oV               pozn.  
 1880  Kryry, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1880  Bohušovice nad Ohří, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 1881  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            45 zl.    pozn.  
 1882  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV        ner      pozn.  
 1884  Slavětín, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 1886  Nezabudice, sv. Vavřince  čV               pozn.  
 1886  Slavětín, sv. Jakuba  oV            75 zl.    pozn.  
 1890  Lubná, sv. Jiří  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 118
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 33, 44, 49, 49, 49, 58, 60, 61, 64, 93, 93, 93, 105, 111, 111, 112, 118, 121
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 67, 72, 82, 82
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 34, 47, 54, 88
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46, 62
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 752, 896, 1225
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
9. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 9, 42, 57
10. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 21, 25
11. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
12. Laskavé sdělení T. Horáka, r. 2016 - Slavětín, sv. Jakub
13. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Bílence, sv. Bartoloměj
14. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Kostelec nad Mží, sv. Jiří
15. Nápis ve vzdušnici. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
16. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Líšná, sv. Petr a Pavel
17. Prohlídka varhan, r. 2010. - Srbeč, sv. Jakub
18. Rekviziční katastr. - Nezdice, sv. Prokop
19. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
20. nápis na ucpávce manuálové vzdušnice - Veclov, Všech Svatých
21. nápis na ucpávce vzdušnice - Hýskov, Narození Panny Marie
22. nápis ve varhanách - Hostivice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail