Guth Ferdinand (novostrašecký)
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1822, Čistá
Datum a místo úmrtí1893, Nové Strašecí
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Guth Václav - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Čistá
2. , Nové Strašecí
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1852  Seč u Blovic, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/13  E/E     pozn.  
 1856  Vrbice, sv. Floriána  P  mz    I  nE/nE  160 zl.    pozn.  
 1873  Dobranov, sv. Jiří  oV            95 zl.    pozn.  
 1887  Křivoklát, sv. Petra  trfV   mz    I/8         pozn.  
 1887  Zbečno, sv. Martina  trfV   mz    I/8         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 118
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 33, 44, 49, 49, 49, 58, 60, 61, 64, 93, 93, 93, 105, 111, 111, 112, 118, 121
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 67, 72, 82, 82
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 34, 47, 54, 88
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 46, 62
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 752, 896, 1225
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
9. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 9, 42, 57
10. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 21, 25
11. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Vřeskovice, sv. Jan Křtitel
12. Laskavé sdělení T. Horáka, r. 2016 - Slavětín, sv. Jakub
13. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Bílence, sv. Bartoloměj
14. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Kostelec nad Mží, sv. Jiří
15. Nápis ve vzdušnici. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
16. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Líšná, sv. Petr a Pavel
17. Prohlídka varhan, r. 2010. - Srbeč, sv. Jakub
18. Rekviziční katastr. - Nezdice, sv. Prokop
19. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
20. nápis na ucpávce manuálové vzdušnice - Veclov, Všech Svatých
21. nápis na ucpávce vzdušnice - Hýskov, Narození Panny Marie
22. nápis ve varhanách - Hostivice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail