Guth Johann Mathias
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1762, Čistá
Datum a místo úmrtí15. 10. 1834, Strojetice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Ferdinand Adalbert - bratr
2. Guth František Karel Antonín - otec
3. Guth Ferdinand Johann - prasynovec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - synovec
5. Guth Andreas - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 64, 80, 88, 90, 96, 101, 114, 117, 118, 122, 132, 82,83
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 146, 156, 163
6. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 7, 9, 30
7. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
8. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
9. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
10. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
11. Prohlídka varhan, r. 2008, Štěpán Svoboda - Městečko, sv. Jakub
12. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
13. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
14. Zápis ve varhanách. - Křivoklát, sv. Petr
15. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
16. prohlídka varhan 17. 2. 2007 - nápis ve varhanách - Veclov, Všech Svatých
17. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail