Guth Johann Mathias
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1762, Čistá
Datum a místo úmrtí15. 10. 1834, Strojetice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Ferdinand Adalbert - bratr
2. Guth František Karel Antonín - otec
3. Guth Ferdinand Johann - prasynovec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - synovec
5. Guth Andreas - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Kobylé, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1813  Stochov, sv. Václava  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1815  Dolany, sv. Petra a Pavla  V  mz    I  ?/?     pozn.  •
 1819  Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie  V  mz    II/12  E/E     pozn.  •
 1820  Klobuky, sv. Vavřince  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1821  Zeměchy, Narození sv. Jana Křtitele  oV            46 zl. v. m.    pozn.  
 1826  Městečko, sv. Jakuba  V  mz    I/7  E/E  300 zl.    pozn.  
 1832  Plasy, hřbitovní kostel sv. Václava  V  mz    I/9  ?/?  350 zl.     •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 64, 80, 82,83, 88, 90, 96, 101, 114, 117, 118, 122, 132
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517, 674, 961
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 146, 156, 163
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 7, 9, 30
8. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
9. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
10. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
11. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Kostelec nad Mží, sv. Jiří
12. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
13. Prohlídka varhan, r. 2008, Štěpán Svoboda - Městečko, sv. Jakub
14. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
15. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
16. Zápis ve varhanách. - Křivoklát, sv. Petr
17. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
18. prohlídka varhan 17. 2. 2007 - nápis ve varhanách - Veclov, Všech Svatých
19. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail