Guth Johann Mathias
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1762, Čistá
Datum a místo úmrtí15. 10. 1834, Strojetice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Ferdinand Adalbert - bratr
2. Guth František Karel Antonín - otec
3. Guth Ferdinand Johann - prasynovec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - synovec
5. Guth Andreas - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1829  Želeč, sv. Mikuláše  V  mz    I/7  nE/nE  290 zl.    pozn.   D
 1832  Kryry, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 64, 80, 88, 90, 96, 101, 114, 117, 118, 122, 132, 82,83
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 146, 156, 163
6. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 7, 9, 30
7. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
8. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
9. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
10. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
11. Prohlídka varhan, r. 2008, Štěpán Svoboda - Městečko, sv. Jakub
12. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
13. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
14. Zápis ve varhanách. - Křivoklát, sv. Petr
15. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
16. prohlídka varhan 17. 2. 2007 - nápis ve varhanách - Veclov, Všech Svatých
17. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail