Guth Johann Mathias
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1762, Čistá
Datum a místo úmrtí15. 10. 1834, Strojetice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Ferdinand Adalbert - bratr
2. Guth František Karel Antonín - otec
3. Guth Ferdinand Johann - prasynovec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - synovec
5. Guth Andreas - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Kobylé, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1790  Nečemice, sv. Bartoloměje  sestV               pozn.  
 1797  Soběchleby, sv. Jiří  V  mz    I/9  E-pn/E2  400 zl.    pozn.  •
 1799  Obora, sv. Kateřiny  oV              pozn.  
 1802  Postoloprty, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  ?V              pozn.  
 1807  Strkovice, kaple sv. Anny  P  mz    I/4  E/E4     pozn.   D
 1808  Vinařice, sv. Jiljí  oV           130 zl.    pozn.  
 1810  Běsno, sv. Mikuláše  oP           54 zl.    pozn.  
 1811  Veclov, Všech Svatých  V  mz    I/8  E-v!/E2     pozn.  •
 1813  Stochov, sv. Václava  V  mz    I/8  E3-mP/E3     pozn.  •
 1814  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E3-mP/E2     pozn.  
 1815  Slaný, sv. Gotharda  V              pozn.  
 1816  Počedělice, sv. Havla  V  mz    I  nE!/nE!  500 zl.    pozn.  
 1819  Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie  V  mz    II/12  Enz/E     pozn.  •
 1820  Boč, sv. Václava a Mikuláše  V  mz    II/12  E1-zm/E2     pozn.   D
 1823  Kožlany, sv. Vavřince  oV              pozn.  
 1826  Městečko, sv. Jakuba  V  mz    I/7  přE/přE  300 zl.    pozn.  
 1827  Křivoklát, sv. Petra  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1828  Brložec, sv. Michaela archanděla  V  mz    I/8  E/E     pozn.   D
 1829  Želeč, sv. Mikuláše  V  mz    I/7  nE/nE  290 zl.    pozn.   D
 1830  Minice, sv. Martina  oV           40 zl.    pozn.  
 1832  Kryry, Narození Panny Marie  oV              pozn.  
 1832  Strojetice, Nanebevzetí Panny Marie  oV           30 kr.    pozn.  
 1834  Dolní Lukavice, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/12  E/E2     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 64, 80, 88, 90, 96, 101, 114, 117, 118, 122, 132, 82,83
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517
3. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 146, 156, 163
5. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 7, 9, 30
6. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
7. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
8. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
9. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
10. Prohlídka varhan, r. 2008, Štěpán Svoboda - Městečko, sv. Jakub
11. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
12. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
13. Zápis ve varhanách. - Křivoklát, sv. Petr
14. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
15. prohlídka varhan 17. 2. 2007 - nápis ve varhanách - Veclov, Všech Svatých
16. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail