Guth Johann Mathias
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1762, Čistá
Datum a místo úmrtí15. 10. 1834, Strojetice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Guth Ferdinand Adalbert - bratr
2. Guth František Karel Antonín - otec
3. Guth Ferdinand Johann - prasynovec
4. Guth Ferdinand Leopold Martin st. - synovec
5. Guth Andreas - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Čistá u Rakovníka
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Kobylé, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1797  Soběchleby, sv. Jiří  V  mz    I/9  E/E  400 zl.    pozn.  •
 1799  Obora, sv. Kateřiny  oV               pozn.  
 1802  Postoloprty, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  ?V               pozn.  
 1807  Strkovice, kaple sv. Anny  P  mz    I/4  E/E     pozn.   D
 1808  Vinařice, sv. Jiljí  oV            130 zl.    pozn.  
 1811  Veclov, Všech Svatých  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1813  Stochov, sv. Václava  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1814  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1815  Dolany, sv. Petra a Pavla  V  mz    I  ?/?     pozn.  •
 1816  Počedělice, sv. Havla  V  mz    I  nE/nE  500 zl.    pozn.  
 1819  Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie  V  mz    II/12  E/E     pozn.  •
 1820  Klobuky, sv. Vavřince  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1821  Zeměchy, Narození sv. Jana Křtitele  oV            46 zl. v. m.    pozn.  
 1821  Měděnec, Narození Panny Marie  nV  mz    II/14  ner   1700 fl.    pozn.  
 1826  Městečko, sv. Jakuba  V  mz    I/7  E/E  300 zl.    pozn.  
 1827  Křivoklát, sv. Petra  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1829  Želeč, sv. Mikuláše  V  mz    I/7  nE/nE  290 zl.    pozn.   D
 1830  Minice, sv. Martina  oV            40 zl.    pozn.  
 1831  Hořovice, Nejsvětější Trojice  oV            61 zl.    pozn.  
 1831  Hořovice, kaple Loreta  oP               pozn.  
 1832  Kryry, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1832  Strojetice, Nanebevzetí Panny Marie  oV            30 kr.    pozn.  
 1832  Plasy, hřbitovní kostel sv. Václava  V  mz    I/9  ?/?  350 zl.     •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 64, 80, 82,83, 88, 90, 96, 101, 114, 117, 118, 122, 132
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517, 674, 961
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 146, 156, 163
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 7, 9, 30
8. Archiv Š. Svobody. - Klobuky, sv. Vavřinec
9. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
10. Liber memorabilium Hlohova. - Lštění, sv. Jan Křtitel
11. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Kostelec nad Mží, sv. Jiří
12. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
13. Nápis ve varhanách, ŠS. - Kralovice, sv. Petr a Pavel
14. Prohlídka varhan, r. 2008, Štěpán Svoboda - Městečko, sv. Jakub
15. Rekviziční katastr, vik. Bílina, nefol. - Chouč, sv. Kateřina
16. Rekviziční katastr. - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
17. SOkA Příbram, FÚ Kamýk n. Vlt., Liber memorabilium 1835 - 1934 , p. 12 - Kamýk nad Vltavou, Narození Panny Marie
18. Zápis ve varhanách. - Křivoklát, sv. Petr
19. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
20. prohlídka varhan 17. 2. 2007 - nápis ve varhanách - Veclov, Všech Svatých
21. prohlídka varhan, r. 2007 - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail