Halbich Jan Bohumír st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1660, Horní Hedeč u Králík
Datum a místo úmrtí2. 4. 1720, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Halbich Jan Bohumír ml. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Halbich Jan Bohumír ml.
2. Sieber Jan David - snad
           - předal Halbich Jan Bohumír ml.
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1707  Olešnice v Orlických horách, sv. Maří Magdaleny  P  mz    I/7  nE/nE     pozn.  
 1709  Sebranice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz      nE/nE  130 k. míš.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 55, 55
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 170
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 265
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail