Halbich Jan Bohumír ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 27. 2. 1683, Horní Hedeč u Králík
Datum a místo úmrtí4. 12. 1736, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Halbich Jan Bohumír st. - otec
2. Halbich Salomon - děd
Dílna - vyučen Halbich Jan Bohumír st.
           - převzal Halbich Jan Bohumír st.
           - místo Králíky
           - vyučil Katzer Franz - pravděpodobně
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1718  Králíky, farní kostel sv. Michaela archanděla  V  mz    II/20  nE/nE  1000 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 119
2. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 15
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 55
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 170, 215, 219
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 42, 42, 48
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 123, 429
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Erneuertes Gedenkbuch der Stadt=Pfarr=Kirche in Grulich im Königreiche Böhmen, Königgrazer Dioeces und Kreise, 2. svazek, Pag.14 - Králíky, sv. Michael Archanděl
8. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail