Hanačík Antonín st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 8. 1783, Zlín
Datum a místo úmrtí15. 4. 1862, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Chrapkovská ( 1791 - 1. 7. 1817 ), -
2.  Františka Dúbravová, -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Zlín, č. 172
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1809  Holešov, Nanebevzetí Panny Marie  oV            360 zl.    pozn.  
 1815  Starý Hrozenkov, Narození Panny Marie  nV               pozn.  
 1846  Starý Hrozenkov, Narození Panny Marie  oV            150 zl. k. m.    pozn.  
 1857  Hovorany, sv. Jana Křtitele  V  mz      nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 56, 56, 56, 56, 56, 56
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 175, 199, 199, 202, 225, 255
3. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 16
4. Laskavé sdělení Marka Horáčka, r. 2014. - Hovorany, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail