Hanačík Mořic
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:5. 1. 1792,  -
Datum a místo úmrtí24. 7. 1863, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1831  Špičky, sv. Šimona a Judy  oV            35 zl. k. m.    pozn.  
 1850  Rusava, Povýšení sv. Kříže  nV  mz    ?/?      355 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 58
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail