Hanzelius Martin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:ante 1645,  -
Datum a místo úmrtí9. 1714, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Rokycany
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1677  Mirovice, sv. Klimenta  V  mz    I/7  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 19
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0, 0
3. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182, 183
4. Kronika - Kostel a záduší sv. Klimenta v Mirovicích - Mirovice, sv. Kliment
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail