Hauke Jan
( Johann )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:4. 10. 1824, Krásné Loučky
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hauke Jan - otec
2. Terezie Gansová - matka
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Český Těšín, od r. 1854
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1866  Ustroń, sv. Klementa  V  mz    II/14         pozn.  
 1867  Ustroń, sv. Klementa  trfP   mz    I/7         pozn.  
 1867  Řepiště u Frýdku, sv. Michaela  trfP   mz    I/7         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 97
2. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 63
4. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 63
5. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1998) - Bludovice, slezská církev evangelická a.v.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail