Hauke Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:27. 9. 1839, Krásné Loučky
Datum a místo úmrtí21. 1. 1902, Uherské Hradiště č.30
Sňatek, datum, místo   Anna Orlíková, 21. 2. 1865, Uherské Hradiště
Příbuzenské vztahy 1. Hauke Jan - otec
2. Terezie Gansová - matka
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Uherské Hradiště, od r. 1865
           - vyučil
           - předal Strmiska Matěj
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1869  Nová Ves u Chrlic,  V  mz    I/12  ?/?  1020 zl.    pozn.  
 1872  Archlebov, sv. Šebestiána  V  mz    I/10  nE/nE  900 zl.    pozn.  
 1873  Dolní Němčí, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/11  nE/nE  1400 zl.    pozn.  
 1879  Újezd u Vizovic, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1892  Líšeň, sv. Jiljí  V  mk    I/8  ?/?     pozn.  
 1893  Tištín, sv. Petra a Pavla  noV               pozn.  
 1894  Valašské Klobouky, Nalezení sv. Kříže  oV            616 zl.    pozn.  
 1895  Napajedla, sv. Bartoloměje  noV               pozn.  
 1898  Milonice, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1900  Mysločovice, Nejsvětější Trojice  noV               pozn.  
 1901  Loukov u Holešova,  V      I/8  E/E  2570 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 63,64, 64, 65, 65
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 184, 185, 187, 193, 194, 212, 225
3. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 181
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 39, 349
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 25, 28, 31, 43, 82, 83, 96
6. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Hranice na Moravě, Narození Panny Marie
7. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové. - Vnorovy, sv. Alžběta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail