Hauke Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:27. 9. 1839, Krásné Loučky
Datum a místo úmrtí21. 1. 1902, Uherské Hradiště č.30
Sňatek, datum, místo   Anna Orlíková, 21. 2. 1865, Uherské Hradiště
Příbuzenské vztahy 1. Hauke Jan - otec
2. Terezie Gansová - matka
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Uherské Hradiště, od r. 1865
           - vyučil
           - předal Strmiska Matěj
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1879  Hranice na Moravě, Narození Panny Marie  V  mz    I/8  E/E     pozn.  • D
 1882  Banín, sv. Barbory  V  mk    I/7  E/E  800 zl.    pozn.  • D
 1885  Velehrad, bazilika Nanebevzetí P. Marie a svatých Cyrila a Metoděje  genoV               pozn.  
 1885  Stašov, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/12  E/E     pozn.  
 1900  Vnorovy, sv. Alžběty  oV            200 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 63,64, 64, 65, 65
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 184, 185, 187, 193, 194, 212, 225
3. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 181
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 39, 349
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 6, 15, 16, 25, 28, 31, 40, 43, 49, 74, 82, 83, 87, 89, 96
6. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Hranice na Moravě, Narození Panny Marie
7. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové. - Vnorovy, sv. Alžběta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail