Hauke Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:27. 9. 1839, Krásné Loučky
Datum a místo úmrtí21. 1. 1902, Uherské Hradiště č.30
Sňatek, datum, místo   Anna Orlíková, 21. 2. 1865, Uherské Hradiště
Příbuzenské vztahy 1. Hauke Jan - otec
2. Terezie Gansová - matka
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Uherské Hradiště, od r. 1865
           - vyučil
           - předal Strmiska Matěj
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 63,64, 64, 65, 65
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 184, 185, 187, 193, 194, 212, 225
3. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 181
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 39, 349
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 6, 15, 16, 25, 28, 31, 40, 43, 49, 74, 82, 83, 87, 89, 96
6. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Hranice na Moravě, Narození Panny Marie
7. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové. - Vnorovy, sv. Alžběta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail