Hauser Ladislav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1897, Krč u Písku
Datum a místo úmrtíkolem 1970, Teplice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1928  Krásný Les, Narození Panny Marie  oV-p               pozn.  
 1930  Trmice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 cca 1930  Tisá, sv. Anny  oV               pozn.  
 1931  Malá Úpa, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.   D
 1932  Trmice, Narození Panny Marie  úV               pozn.  
 1934  Svádov, sv. Jakuba Většího  oV            1782 Kč    pozn.   D
 post 1950  Trmice, Narození Panny Marie  V      II/18  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2, 2
2. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 142
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 30, 31, 32, 33, 35, 39, 46, 60, 60, 61
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 112
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 71, 88, 109, 114
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 37, 79, 102, 102, 104, 108, 121, 129, 129, 133
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 81, 83
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 35, 50, 71, 83, 85, 87, 88, 90
11. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 21, 31, 38, 46, 48, 50, 50, 50, 61, 62, 65, 65, 66, 66
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 105, 1026
13. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 47
14. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 68, 180, 235, 243, 315
15. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Šebířov, sv. Havel
16. nápis ve varhanách - Mníšek pod Brdy, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail