Hauser Ladislav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1897, Krč u Písku
Datum a místo úmrtíkolem 1970, Teplice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1921  Velký Šenov, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 cca 1922  Mladé Buky, sv. Kateřiny  Vs  pk    II/11  E      pozn.  
 1927  Kohoutov, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk    I/8  E/E     pozn.  
 1927  Černý Důl, sv. Michaela archanděla  Vs  pk    I/8  E      pozn.  
 1928  Starý Rokytník, sv. Šimona a Judy  V  pk    II  E-trf/trf-E     pozn.  
 1928  Velký Šenov, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1929  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV               pozn.  
 cca 1930  Bílý Kostelec, sv. Havla  oV               pozn.  
 cca 1930  Touchořiny, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 1935  Verneřice - Rychnov, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1943  Černovice, Povýšení sv. Kříže  přV               pozn.  
 1946  Bezdědice, sv. Václava  genoV               pozn.  
 cca 1946  Býčkovice, Povýšení sv. Kříže  nV  p    II  ner      pozn.  
 1956  Šebířov, sv. Havla  V  p    II/8  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2, 2
2. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 142
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 30, 31, 32, 33, 35, 39, 46, 60, 60, 61
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 112
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 35, 71, 88, 109, 114
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 37, 79, 102, 102, 104, 108, 121, 129, 129, 133
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 81, 83
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 35, 50, 71, 83, 85, 87, 88, 90
11. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 21, 31, 38, 46, 48, 50, 50, 50, 61, 62, 65, 65, 66, 66
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 105, 200, 1026, 1197
13. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 47
14. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 68, 180, 235, 243, 315
15. Vít, H. - Tomáš, H.: Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, s. 48
16. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Šebířov, sv. Havel
17. nápis ve varhanách - Mníšek pod Brdy, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail