Heger Miroslav st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:25. 1. 1925, Brníčko
Datum a místo úmrtí13. 10. 1989, Příbram
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Heger Miroslav ml. - syn
Dílna - vyučen Ticháček Josef st.
           - převzal
           - místo Hořovice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1953  Dolní Bukovsko, Narození Panny Marie  ven               pozn.  
 1955  Deštná, sv. Václava  oV               pozn.  
 1958  Hvožďany, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1959  Božejov, farní kostel sv. Jiří  ven               pozn.  
 1959  Zbiroh, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1960  Chlum Svaté Maří, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie  trfV       II/13         pozn.  
 1960  Archlebov, sv. Šebestiána  trfV       II/13         pozn.  
 1961  Hamr, Nejsvětější Trojice  genoV               pozn.  
 1962  Pístov, sv. Bartoloměje  genoV               pozn.  
 1962  Kocelovice, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1962  Černívsko, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1962  Stádlec, Panny Marie Bolestné  oV               pozn.  
 1964  Hluboš, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1964  Stražiště, sv. Jana Křtitele  genoV               pozn.  
 1965  Milín, sv. Václava  genoV               pozn.  
 1966  Lubenec, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 1966  Příbram, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 1967  Choustník, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1967  Příbram, hřbitovní kaple sv. Kříže  oV               pozn.  
 1967  Klatovy, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 1968  Dolní Hbity, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1985  Ouběnice, sv. Markéty  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 77
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 212, 219
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 47
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9, 25, 31
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 28, 72, 89, 104, 169, 220, 230, 248, 281, 302, 368, 374, 531, 585, 661, 961, 1003, 1124, 1155, 1225
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 51
7. , s. 0
8. Nápis ve varhanách. - Jarpice, sv. Isidor
9. Petr, B.: Itinerarium organale, p. 833 - Příbram, sv. Kříž
10. Petr, B.: Itinerarium organale, p. 84 - Příbram, sv. Prokop
11. Restaurátorský záměr na obnovu varhan, ŠS 2018. - Němčice, Nanebevzetí Panny Marie
12. nápis ve skříni varhan - Ouběnice, sv. Markéta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail