Heger Miroslav st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:25. 1. 1925, Brníčko
Datum a místo úmrtí13. 10. 1989, Příbram
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Heger Miroslav ml. - syn
Dílna - vyučen Ticháček Josef st.
           - převzal
           - místo Hořovice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1953  Dolní Bukovsko, Narození Panny Marie  ven               pozn.  
 1955  Deštná, sv. Václava  oV               pozn.  
 1958  Hlohová, sv. Jiljí  rV               pozn.  
 1959  Božejov, farní kostel sv. Jiří  ven               pozn.  
 1959  Zbiroh, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1960  Chlum Svaté Maří, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie  trfV       II/13         pozn.  
 1960  Archlebov, sv. Šebestiána  trfV       II/13         pozn.  
 1962  Stádlec, Panny Marie Bolestné  oV               pozn.  
 1962  Jarpice, sv. Isidora  oV               pozn.  
 1967  Klatovy, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 77
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 47
3. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9, 25, 31
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 72, 89, 104, 169, 220, 230, 281, 302, 368, 374, 531, 661, 961, 1003, 1225
5. , s. 0
6. Nápis ve varhanách. - Jarpice, sv. Isidor
7. Petr, B.: Itinerarium organale, p. 833 - Příbram, sv. Kříž
8. Petr, B.: Itinerarium organale, p. 84 - Příbram, sv. Prokop
9. nápis ve skříni varhan - Ouběnice, sv. Markéta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail