Herman Johann Georg
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo  ©
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil Guth Andreas - mohl se vyučit
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1716  Stojice, Všech Svatých  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1725  Vimperk, Navštívení Panny Marie  P  mz    I  ?/?     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1166
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 39
3. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 233
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 351
5. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Třeboň, sv. Alžběta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail