Herrmann Anton
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1841, Dolní Dobrouč
Datum a místo úmrtí1921, Český Dub
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Svébohov u Šumperka
2. , Český Dub, od r. 1895
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1903  Čenkovice, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 56, 71, 84, 98
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 136
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 66,67
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 65
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 4, 16, 82
6. Krátký J.: http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/52/varhany-technika/ - Velké Heraltice, Neposkvrněné početí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail