Hollada Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:?  - ,  -
Datum a místo úmrtí?  - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Hollada Franz - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 39, 177, 212, 217, 220
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 85
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 543
4. Fotografie varhan od p .Milana Svitáka, r. 2011. - Pluhův Žďár, Narození Panny Marie
5. FÚ Pečky, Liber memorabilium - Kounice. Sdělení T. Horáka - Kounice, sv. Jakub
6. Rekviziční katastr. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail