Hollada Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:?  - ,  -
Datum a místo úmrtí?  - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1827  Lučice, sv. Markéty  V  mz    I/8  nE/nE  300 fl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 39, 177
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 85
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 543
4. Fotografie varhan od p .Milana Svitáka, r. 2011. - Pluhův Žďár, Narození Panny Marie
5. FÚ Pečky, Liber memorabilium - Kounice. Sdělení T. Horáka - Kounice, sv. Jakub
6. Rekviziční katastr. - Mnich, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail