Horčička František ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:4. 5. 1745, Popovice v Čechách
Datum a místo úmrtí16. 9. 1800, Frýdek
Sňatek, datum, místo   Antonie Erbertová, 3. 6. 1776, Opava
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Opava, od r. 1773
2. , Frýdek, před r. 1780
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1770  Jičín, sv. Ignáce  V  mz    II/24  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 17, 40
2. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 25, 27, 28
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 71
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 183
5. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 171, 172, 173
6. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
7. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - datace nástroje. - Bludovice, slezská církev evangelická a.v.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail